Przejdź do treści

Program reakcji w sytuacji awaryjnej BELFOR RED ALERT®: ważny element Business Continuity Management

Najważniejsze jest przygotowanie: RED ALERT wspiera przedsiębiorstwa w minimalizacji ryzyka i unikaniu przestojów w przypadku występowania szkód.

„Czarne łabędzie” – nieprzewidywalne zdarzenia, wywołujące istotne szkody – są katastrofą dla każdego przedsiębiorstwa i jego pracowników. W BELFOR jest inaczej, bo tu zdarzenia tego rodzaju są niemal codziennością. Każdego roku opracowujemy niezliczone „nagłe” przypadki szkód, dzięki czemu możemy traktować je rutynowo. Poprzez nasz program reakcji w sytuacji awaryjnej, RED ALERT, oferujemy przedsiębiorstwom ze wszystkich obszarów możliwość doskonałego przygotowania się do sytuacji kryzysowej, minimalizacji ryzyka i profesjonalizacji firmowego Business Continuity Management.

Po wylądowaniu „czarnego łabędzia” trzeba działać szybko. Pierwsze 24-48 godzin po powstaniu szkody przesądzają o wszystkim: o tym, czy wystąpią szkody pośrednie, jakie one będą i czy firma wyjdzie z kłopotliwej sytuacji bez szwanku. Dzięki bezpośredniemu wdrożeniu odpowiednich, natychmiastowych działań można znacznie ograniczyć przestoje. W BELFOR opracowaliśmy awaryjny program reakcji RED ALERT, pozwalający uniknąć strat czasu w przypadku wystąpienia szkody.

Być przygotowanym, aby uniknąć bezsilności

RED ALERT przygotowuje przedsiębiorstwo na sytuację nagłą, zanim ona zaistnieje. Podstawą systemu jest bogate know how oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu BELFOR. Program dba o to, by ograniczać czasy reakcji, poprawić szanse pełnego przywrócenia działania i zredukować koszty szkód. RED ALERT może być stosowany w jednej z dwóch wersji.

RED ALERT

RED ALERT NETWORK

Pierwszym etapem programu jest sieć RED ALERT NETWORK. W ramach tej bezpłatnej usługi zorganizowana jest wymiana informacji, odpowiedzialności i danych pomiędzy przedsiębiorstwem a BELFOR. W jednej bazie danych zestawia się wszystkie lokalizacje i osoby do kontaktu, aby ułatwić ukierunkowane i szybkie działanie w przypadku wystąpienia szkody.

RED ALERT PREMIUM

Członek sieci RED ALERT NETWORK może wykupić pakiet RED ALERT PREMIUM, który gwarantuje jeszcze lepsze przygotowanie na wypadek sytuacji awaryjnych. Pakiet ten obejmuje priorytetową obsługę, w szczególności w przypadku „czarnych łabędzi” w formie katastrof, dotykających całych regionów. W takich sytuacjach dostęp do zasobów jest ograniczony. Pakiet jest uzupełniany o wizyty w zakładach i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w programie.

Kiedy zdarza się nieszczęście, BELFOR porządkuje chaos

BELFOR zna się na sytuacjach awaryjnych. Nawet w sytuacjach krytycznych nasi doświadczeni eksperci ds. szkód zachowują spokój i odpowiednią perspektywę. Wiedzą dokładnie, co trzeba robić, a wszystkie prace wykonują szybko i profesjonalnie. „Czarnym łabędziom nie można wprawdzie zapobiec, ale poprzez celowe przygotowania można uniknąć ich skutków”, objaśnia Elvir Kolak, Dyrektor Zarządzający w BELFOR Europe. „Jeżeli ktoś może o sobie powiedzieć, że rutynowo obsługuje nieprzewidywalne zdarzenia, to jest to BELFOR. Robimy to od lat z korzyścią dla naszych klientów, na całym świecie.”

Od „czarnego łabędzia” do zarządzania ryzykiem „Czarny łabędź” – czy ryzyko można opanować?

Jasno odnosząc się do tradycyjnych analiz ryzyka, przede wszystkim w branży finansowej, Nassim Nicholas Taleb, dzisiejszy wybitny Profesor Inżynierii Ryzyka na New York University, analizuje on potęgę zdarzeń o bardzo niskim prawdopodobieństwie i ich konsekwencje. Jak sytuacja wygląda dziś? Czy główne tezy Taleba pozostają aktualne jedenaście lat od publikacji jego dzieła o „czarnych łabędziach”? Czy nadal jesteśmy zaskakiwani przez zdarzenia nieprawdopodobne, niemożliwe lub nieoczekiwane?

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery