Przejdź do treści

Just in time, aż do katastrofy Na jak długi czas przestoju w łańcuchu dostaw może pozwolić sobie Wasza firma?

Znany producent samochodów kilka miesięcy temu szukał ponad 20 000 miejsc parkingowych dla nowych pojazdów. Nie mogły one zostać dostarczone z powodu brakujących klap schowków.

Pod koniec stycznia 2017 r. szkoda pożarowa dotknęła dostawcę podzespołów  w Czechach w związku z czym stosunkowo prosty komponent nagle przestał być dostępny  i prawdopodobnie nie było też możliwe pozyskanie go z innego źródła. Konsekwencja: Zatrzymanie linii produkcyjnych.

Przerwa w działalności operacyjnej i zakłócenia w łańcuchu dostaw zajęły pierwsze miejsce w rankingu globalnego ryzyka biznesowego w 2015 r.  z udziałem 46%. Na trzecim miejscu uplasowały się pożary i eksplozje z udziałem 27%. Co gorsze, te dwa rodzaje ryzyka zazwyczaj idą w parze, ponieważ pożar oznacza niejednokrotnie nie tylko ogromne straty materialne, ale może również prowadzić do częściowego lub nawet całkowitego przerwania działalności.

To z kolei może spowodować przerwy w łańcuchu dostaw u klientów i innych przedsiębiorstw, jeżeli dla ich własnej produkcji zabraknie ważnych komponentów zapewnianych przez tego jednego dostawcę i nie da się ich w krótkim czasie zastąpić alternatywnymi rozwiązaniami.

Najwyższe ryzyko dla przedsiębiorstw: przerwy w działalności i zakłócenia w łańcuchu dostaw!

Powstaje błędne koło, w którym faktyczny pożar rozszerza się w przenośni na pożar w obszarze logistycznym i produkcyjno-technicznym, co może skutkować wysokimi kosztami spowodowanymi utratą kontraktów wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami.

W najgorszym przypadku utrata zysków i udziałów w rynku stanowi zagrożenie dla istnienia przedsiębiorstw dotkniętych szkodą.

Przede wszystkim wiele dużych przedsiębiorstw zareagowało już na ten problem i intensywnie zajmuje się kwestią szczególnego ryzyka w łańcuchu dostaw. Supply Chain Risk Management czyli zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw odgrywa coraz większą rolę w planowaniu awaryjnym (Żródło: Allianz Risk Barometer 2015).

Przerwy w działalności gospodarczej stanowią główny czynnik kosztowy w przypadku wystąpienia szkody.

Krótsze zakłócenia czy przestoje w łańcuchu dostaw, jak te spowodowane sporadycznymi awariami maszyn lub tymczasowymi problemami logistycznymi, można zazwyczaj szybko opanować. Jeżeli jednak mamy do czynienia z dużą szkodą, na przykład pożarem w zakładzie produkcyjnym, konsekwencje są często poważniejsze. Pomimo ustanowienia działań kryzysowych lub wykorzystania alternatywnych rozwiązań logistycznych, szkody spowodowane przerwami w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą sięgać wielu milionów euro i tym samym stanowić znaczną część całkowitej wartości strat. Taki rozkład kosztów nie jest wcale wyjątkiem. Biorąc pod uwagę dziesięć największych szkód od 1962 r., szkody spowodowane przerwaniem działalności gospodarczej stanowiły znaczący odsetek. W niektórych przypadkach szkody spowodowane przerwami w prowadzeniu działalności wykraczały nawet daleko poza rzeczywiste straty majątkowe.

Udział szkód spowodowanych przerwami w działalności wśród dziesięciu największych szkód od 19621)

The ten biggest damages events since 1962

1) Żródło: Schadenverhütung in der Sachversicherung 2015/2016, Bericht der GDV Sach-Schadenverhütungs-Gremien

Jedna trzecia strat powstaje z powodu przerw w działalności!

Wysoki udział przerw w działalności w kosztach szkód znajduje potwierdzenie nie tylko w przypadku największych incydentów, ale także w ogólnej statystyce strat: średnio przerwy w działalności gospodarczej stanowiły 33 % kosztów szkód w latach 1996-2015. Oczywiście, jeśli nie jest możliwa produkcja, nie jesteśmy w stanie realizować dostaw. Jeśli dostawy nie mogą być realizowane, prowadzi to do utraty zysków.

W rezultacie powstaje błędne koło, które wymaga wysokiej kondycji finansowej i może zostać przerwane jedynie przez szybkie reagowanie oraz ukierunkowaną, indywidualną strategię.

Proportion of interruption in total damage costs

 

Proportion of interruption to operations in damage costs from 1996 to 20152) Source: Damage prevention in non-life insurance 2015/2016, report by the GDV asset damage prevention committees

Reakcja łańcuchowa nabiera tempa: przerwanie łańcucha dostaw.

Przerwy w działalności w firmie bezpośrednio poszkodowanej przykładowo w wyniku szkody pożarowej nie są jednak jedynymi konsekwencjami. Dostawcy i klienci są również często dotknięci skutkami zakłóceń w rozległych dzisiaj sieciach procesów produkcyjnych. W przypadku tego rodzaju szkody kwestia zapobiegania awariom dotyczy więc wszystkich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Ważne jest, aby mieć świadomość obowiązujących klauzul umownych, które mogą zawierać roszczenia regresowe. Poważnym zagrożeniem jest również utrata dużych zamówień od różnych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Jak już wspomniano na początku, przerwy w działalności i zakłócenia w łańcuchu dostaw z udziałem 46% uznawane są za największe ryzyko dla firm (Allianz Risk Barometer 2015).

Pojedyncze źródło w łańcuchu dostaw może stać się katalizatorem ryzyka.

W większości przypadków jednak nie istnieje tylko jedna przyczyna, taka jak szkoda pożarowa, która może okazać się zgubna dla przedsiębiorstw powiązanych w łańcuchu dostaw. Z reguły wzajemne oddziaływanie różnych czynników, których znaczenie mogło być pomijane w łańcuchu dostaw, powoduje szkody następcze w postaci przerw w działalności gospodarczej aż po rozpad łańcucha dostaw. Jedną z przyczyn jest na przykład poleganie na pojedynczych źródłach zaopatrzenia. Jedno źródło w łańcuchu dostaw może wprawdzie mieć znaczny wpływ na obniżenie kosztów, jednak w przypadku wystąpienia zakłóceń brak alternatyw często może być poważnym problemem.

Doskonałym tego przykładem jest wspomniana na początku sytuacja jednego z producentów samochodów. Ekspert z branży motoryzacyjnej, profesor Ferdinand Dudenhöffer, w wywiadzie dla nas na temat właśnie takich ryzykownych struktur łańcucha dostaw, zajmuje jasne stanowisko: "To idiotyczne, gdy producent samochodów korzysta z jednego źródła zaopatrzenia", wyraża publicznie swoje potępienie założyciel i dyrektor Centrum Badań nad Motoryzacją CAR na Uniwersytecie Duisburg-Essen.

Awaria w łańcuchu dostaw z powodu jednostronnie zorientowanej logistyki.

Nie tylko aspekt produkcji zasługuje na uwzględnienie w ocenie ryzyka łańcucha dostaw.

Transport dostarczanych towarów może również  zostać nagle zablokowany i spowodować zatrzymanie pracy w zakładzie. Należy zatem w miarę możliwości unikać logistyki z jednego źródła, na przykład poprzez świadomy podział na transport kolejowy i drogowy. W przypadku przerwania linii kolejowej przynajmniej część transportu może zostać  przejściowo przejęta przez transport ciężarowy.

Oczywiście zależy to również od rodzaju i zakresu dostarczanych produktów.

Rozpoznać ryzyka Łańcucha Dostaw, wyciągnąć wnioski, uzupełnić plany awaryjne!

Procesy produkcyjne i wytwórcze w dzisiejszej firmie są zazwyczaj częścią złożonej, szeroko rozgałęzionej i często międzynarodowej sieci przepływu materiałów, produktów i danych oraz usług. Konieczne jest zatem sprawdzenie nie tylko bezpośrednich dostawców, ale także bardziej dogłębne prześwietlenie łańcucha dostaw. Obecnie analizy wspierane przez IT mogą pomóc w zidentyfikowaniu zagrożeń związanych z zakłóceniami w działalności gospodarczej, a także wyjaśnić bardzo złożone powiązania i zależności oraz wskazać alternatywne rozwiązania. Informacje te można wykorzystać do wdrożenia ukierunkowanych działań, w tym konkretnych planów awaryjnych. Podsumowując: Przerwanie działalności tylko w jednym z ogniw łańcucha dostaw może doprowadzić do załamania sprzedaży, co może zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa w bardzo krótkim czasie. Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą pokryć jedynie szkody i straty finansowe. Utrata udziału w rynku jest zazwyczaj niemożliwa do ubezpieczenia! Firmy powinny zatem kierować się dalekowzrocznością i uważnie przyglądać się procesom produkcyjnym oraz relacjom z dostawcami i klientami.

Ryzyka Łańcucha dostaw – 5 faktów, które należy mieć na uwadze:

  • Przerwy w działalności i zakłócenia w łańcuchu dostaw z udziałem 46 %1) zajęły pierwsze miejsce w rankingu globalnego ryzyka biznesowego w roku 2015
  • Przeciętnie 33 %2)  kosztów szkód w latach 1996-2015 wynikało z przerw w prowadzeniu działalności
  • Zaopatrzenie z pojedynczego źródła i jednostronnie zorientowana logistyka mogą przyczynić się do nasilenia zakłóceń w łańcuchu dostaw
  • Dzięki analizom wspieranym przez IT możliwe jest obecnie wykrywanie i minimalizowanie ukrytych zagrożeń w łańcuchu dostaw
  • Należy wyposażyć się w aktualne i przemyślane plany awaryjne i skorzystać z profesjonalnego know-how wyspecjalizowanych firm!

 

Łańcuch dostaw Siła wyższa, co wtedy?

W przypadku  zewnętrznych, nieprzewidywalnych i niezależnych od dostawcy okoliczności mających wpływ na prawidłowe wypełnienie zobowiązania dostawy wobec klienta, zazwyczaj powstaje pytanie kto ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez te okoliczności zakłócenia.

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery