Przejdź do treści

Prof. Dr. Fred Wagner przedstawił badania pt. „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie przemysłowym” na konferencji GVNW 2018. Czy zarządzanie ryzykiem w ogóle się opłaca?

„Czarnymi łabędziami” w przedsiębiorstwie zajmuje się dział zarządzania ryzykiem. Jeżeli jest on dobrze zorganizowany, można skuteczniej i szybciej reagować na nieprzewidywalne zdarzenia. Jak obecnie wygląda zarządzanie ryzykiem w niemieckim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw? Jakie korzyści płyną z niego dla przedsiębiorstwa? Aktualne badanie dostarcza szeregu informacji.

Spółka V.E.R.S. Leipzig GmbH oraz Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW – Stowarzyszenie podmiotów gospodarczych związanych z ubezpieczeniami), przy wsparciu fundacji Funka, przeprowadzili badanie pt. „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie przemysłowym – wartość dodana dla MŚP” pod patronatem i przy osobistym udziale Prof. Dr Freda Wagnera z Instytutu Nauk Ubezpieczeniowych na Uniwersytecie w Lipsku. Pierwsze wyniki zostały zaprezentowane we wrześniu w ramach konferencji GVNW 2018.

Celem badania była analiza ryzyka w przemysłowych MŚP, porównanie istniejących koncepcji i wskazanie potencjału dalszego rozwoju. „Chcieliśmy sporządzić empiryczny raport”, wyjaśnia Prof. Dr. Wagner. „Zarządzanie ryzykiem nie jest wprawdzie nowym pojęciem, jednak brakuje jego ścisłej, ogólnie przyjętej definicji.” W konsekwencji badanie pokazuje również, że możliwości organizacji systemów zarządzania ryzykiem w niemieckich MŚP są dokładnie tak wszechstronne, jak struktury i środowiska w samych przedsiębiorstwach.

Stosunek korzyści do kosztów

Dr. Wagner

Profesjonalne wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem może wspomóc przedsiębiorstwa w realizacji swoich strategicznych celów. Wdrożenie jest jednak zawsze związane z kosztami, co wymusza konieczność zadania sobie pytania o stosunek korzyści i kosztów w systemie zarządzania ryzykiem. Badanie obejmuje również tę kwestię. Prof. Dr. Wagner objaśnia: „Podjęliśmy próbę ustalenia, jaki przyrost wartości dla przedsiębiorstwa oferuje zarządzanie ryzykiem. W jaki sposób w ogóle mierzyć ten przyrost? Jeśli go nie zmierzymy, trudno mówić o jego przenoszeniu. Wyniki badania wskazują, że w tym obszarze jest jeszcze spory potencjał.”

Zarządzanie ryzykiem jako kierowanie przedsiębiorstwem w oparciu o wartość

Zadaniem zarządzania ryzykiem jest optymalizacja profilu korzyści i ryzyka przedsiębiorstwa w odniesieniu do jego strategii. „Zarządzanie ryzykiem nie oznacza jednocześnie wykluczenia wszystkich potencjalnych ryzyk w możliwie najszerszym zakresie”, objaśnia Prof. Dr. Wagner. „To oznaczałoby rezygnację z dostępnych korzyści. Zarządzanie ryzykiem służy odnalezieniu wyważonego stosunku pomiędzy korzyściami a ryzykami. Oznacza ponoszenie ryzyka i przyjmowanie go z uwzględnieniem dostępnych korzyści, jeśli korzyści te są dostateczne. Wówczas korzyści przełożą się na odpowiednią stopę zwrotu. Zarządzanie ryzykiem jest zatem kierowaniem przedsiębiorstwem opartym na wartości. Generalnie musimy mówić o ryzyku zawsze w kontekście korzyści i stopy zwrotu.”

Możliwość pozycjonowania jako wartości dodanej

Studie_Riskomanagement

Istotnym przyczynkiem do powstania badania było wygenerowanie wartości dodanej dla grupy. Mając to na uwadze sformułowano 50 pytań służących określeniu, jakie problemy i kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w ogóle występują w sektorze MŚP. Dla wielu zapytanych przedsiębiorstw już sam udział w badaniu przyczynił się do zwiększenia świadomości. „Pojawiły się jednak również kwestie, którymi zajmuję się teraz po raz pierwszy, a także takie, którymi zajmę się w najbliższym czasie” – można przeczytać w opiniach managerów ryzyka uczestniczących w badaniu. „Największą wartością dodaną jest naturalnie wynik badania”, mówi Prof. Dr. Wagner. „Dane przedsiębiorstwo może na jego podstawie wyraźnie określić, w jakim miejscu się znajduje, jeśli chodzi o wyzwania związane z zarządzaniem ryzykiem.” Wynik badania został w pierwszej kolejności udostępniony uczestnikom i przedstawiony na sympozjum GVNW. W późniejszym czasie wyniki zostaną udostępnione szerszej publiczności. Przed przeprowadzeniem badania zastanawiano się, w jakim kierunku mogą pójść dalsze analizy i badania empiryczne.

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery