Przejdź do treści

Sprawa i fakty BELFOR i Generali Italia - Razem przeciwko koronawirusowi

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność podjęcia przez przedsiębiorstwa natychmiastowych środków i protokołów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.

BELFOR i Generali Italia udostępniły klientom Generali w tym okresie usługę dezynfekcji BELFOR w specjalnej cenie.

Dezynfekcja

Bezpieczeństwo dla firm i pracowników

Pandemia Covid-19 spowodowała wiele niepewności dla firm. Nagle potrzebne są środki nadzwyczajne, protokoły bezpieczeństwa i jasne zasady, aby w jak największym stopniu powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Z jednej strony, wielu pracowników obawia się powrotu do pracy, ale z drugiej strony, firma żyje również z umiejętności pracy swoich pracowników. Istnieje ryzyko przestoju, jeśli pracownicy zostaną zarażeni koroną, a ich współpracownicy muszą zostać poddani kwarantannie. Profesjonalna dezynfekcja zapewnia ochronę pracowników i przeciwdziała ponownemu przerwaniu działalności - oprócz normalnych działań porządkowych w firmie lub w przypadku potwierdzonego przypadku korony. Profesjonalna dezynfekcja jest jednym z wielu zalecanych środków zapobiegawczych.

 

Usługa dezynfekcji za uczciwą cenę

Usługi oferowane przez Generali Italia i BELFOR skierowane są do firm, przedsiębiorstw handlowych i rzemieślniczych, hoteli, kompleksów apartamentowych i biur. Środki dezynfekcji określone w Generali opierają się na specyfikacjach instytutów krajowych i międzynarodowych. Na koniec każdego procesu dezynfekcji BELFOR sporządza protokół zawierający szczegółowy opis wykonanych czynności oraz produktów używanych do dezynfekcji powierzchni.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo klientów, wszyscy pracownicy BELFOR podlegają specjalnemu protokołowi kontroli zdrowia i zostali przeszkoleni w zakresie postępowania z zagrożeniami biologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem Covid-19.  

Pomoc przy ponownym uruchomieniu

A wsparcie dla firm idzie jeszcze dalej: w specjalnej zakładce strony internetowej BELFOR i Generali udzielają ważnych informacji na temat bezpiecznego ponownego uruchomienia produkcji. Klienci mogą znaleźć aktualne informacje od władz krajowych i międzynarodowych, wskazówki dotyczące zalecanych środków i produktów higienicznych oraz projekty referencyjne. Ten obszar internetowy służy nie tylko klientom Generali, ale także ich konsultantom. W ten sposób mogą oni wspierać swoich klientów we wznowieniu działalności produkcyjnej i dostarczać im jasnych informacji o niezbędnych czynnościach dezynfekcyjnych.

BELFOR Italia i Generali Italia wraz z firmami świadczącymi usługi P.I.A.®
Aby móc jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na potrzeby firm, które ucierpiały w wyniku szkody, w celu szybkiego wyjścia z sytuacji kryzysowej, GENERALI Italia i BELFOR Italia opracowały priorytetowy program wsparcia P.I.A.® Pronto Intervento Azienda, poprzez który GENERALI potwierdza swoją bliskość z klientami, wspierając ich w delikatnej fazie szkody i powierzając je BELFOR w zakresie działań ratowniczych i naprawczych niezbędnych do przyspieszenia odbudowy ich firmy. 
Serwis P.I.A.® BELFOR jest dostępny dla produktów Generali Italia GeneraImpresa, GenerAmbiente i ATTIVA Arti &Mestieri.

Generali and BELFOR

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery