Przejdź do treści
Table of content

Łańcuch dostaw Siła wyższa, co wtedy?

W przypadku  zewnętrznych, nieprzewidywalnych i niezależnych od dostawcy okoliczności mających wpływ na prawidłowe wypełnienie zobowiązania dostawy wobec klienta, zazwyczaj powstaje pytanie kto ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez te okoliczności zakłócenia.
Table of content

Od „czarnego łabędzia” do zarządzania ryzykiem „Czarny łabędź” – czy ryzyko można opanować?

Jasno odnosząc się do tradycyjnych analiz ryzyka, przede wszystkim w branży finansowej, Nassim Nicholas Taleb, dzisiejszy wybitny Profesor Inżynierii Ryzyka na New York University, analizuje on potęgę zdarzeń o bardzo niskim prawdopodobieństwie i ich konsekwencje. Jak sytuacja wygląda dziś? Czy główne tezy Taleba pozostają aktualne jedenaście lat od publikacji jego dzieła o „czarnych łabędziach”? Czy nadal jesteśmy zaskakiwani przez zdarzenia nieprawdopodobne, niemożliwe lub nieoczekiwane?

Prof. Dr. Fred Wagner przedstawił badania pt. „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie przemysłowym” na konferencji GVNW 2018. Czy zarządzanie ryzykiem w ogóle się opłaca?

„Czarnymi łabędziami” w przedsiębiorstwie zajmuje się dział zarządzania ryzykiem. Jeżeli jest on dobrze zorganizowany, można skuteczniej i szybciej reagować na nieprzewidywalne zdarzenia. Jak obecnie wygląda zarządzanie ryzykiem w niemieckim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw? Jakie korzyści płyną z niego dla przedsiębiorstwa? Aktualne badanie dostarcza szeregu informacji.
Table of content

Prawidłowe zarządzanie ryzykiem Czy koronawirus nas czegoś nauczył?

Pandemia kononawirusa nauczyła nas z jednej strony, jak bardzo jesteśmy dziś połączeni w sieć i jak szybko popadamy w kryzys. Z drugiej strony przedsiębiorstwa musiałyby odczuwać znacznie większy ból, gdyby naprawdę chciały wyciągnąć z tego wnioski i odpowiednio przygotować się do przyszłych wydarzeń, mówi Benedikt Hintze, dyrektor ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w Georgsmarienhütte Holding GmbH, z którym Martin Schachtschneider, dyrektor ds. rozwoju biznesu BELFOR Niemcy, rozmawiał o zarządzaniu ryzykiem w trakcie i po zakończeniu pandemii koronawirusa.

Sprawa i fakty BELFOR i Generali Italia - Razem przeciwko koronawirusowi

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność podjęcia przez przedsiębiorstwa natychmiastowych środków i protokołów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. BELFOR i Generali Italia udostępniły klientom Generali w tym okresie usługę dezynfekcji BELFOR w specjalnej cenie.
FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery