Overslaan en naar de inhoud gaan

Prof. Dr. Fred Wagner heeft de studie "Risikomanagement im Industrieunternehmen" op het GVNW Symposium 2018 gepresenteerd. Is risicomanagement eigenlijk wel de moeite waard?

Omgaan met "Zwarte Zwanen" valt bij bedrijven onder de afdeling Risicomanagement. Indien deze goed is vastgelegd, kan op onvoorspelbare gebeurtenissen doelgerichter en sneller worden gereageerd. Maar hoe wordt risicomanagement op dit moment in de Duitse middelgrote bedrijven aangepakt? En welk nut heeft het voor de ondernemingen? Een actueel onderzoek geeft informatie.

Onder het beschermheerschap en de persoonlijke medewerking van Prof. Dr. Fred Wagner, Instituut voor Actuariële Wetenschappen van de Universiteit van Leipzig, werd de studie "Risikomanagement im Industrieunternehmen – Wertbeitrag für mittelständische Unternehmen" door V.E.R.S. Leipzig GmbH en het "Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V." (GVNW) uitgevoerd met steun van de Funk Stiftung. De eerste resultaten werden in september in het kader van het GVNW-symposium 2018 gepresenteerd.

Het doel van het onderzoek was om het risicomanagement bij middelgrote bedrijven te analyseren, bestaande concepten te vergelijken en optimalisatiemogelijkheden te vinden. "We wilden een empirische inventarisatie maken", vertelt Prof. Dr. Wagner. “Risicomanagement is weliswaar geen nieuw begrip, maar er is geen vastgesteld concept van wat daaronder moet worden verstaan.” En zo toont de studie ook aan dat de mogelijkheden voor het vormgeven van risicomanagementsystemen in de Duitse middelgrote bedrijven even veelzijdig zijn als de structuren en het bedrijfslandschap van die bedrijven zelf.

De kosten-batenverhouding

Dr. Wagner

De professionele opbouw van een risicomanagementsysteem kan bedrijven ondersteunen bij de implementatie van hun strategische doelstellingen. Aan deze opbouw hangt echter altijd een prijskaartje wat de vraag doet rijzen naar de kosten-batenverhouding van een risicomanagementsysteem. Ook dit wordt in het onderzoek behandeld. Prof. Dr. Wagner hierover: "We hebben geprobeerd om te achterhalen welke toegevoegde waarde risicomanagement biedt voor het bedrijf. En hoe wordt deze toegevoegde waarde überhaupt gemeten? Als deze niet wordt gemeten, kan die ook moeilijk worden uitgedrukt. Een resultaat van de studie is dat daar vermoedelijk nog veel potentieel in schuilt."

Risicomanagement als value-based bedrijfssturing

Riskmanagement

De bedoeling van risicomanagement is om het kansen-risicoprofiel van een bedrijf te optimaliseren in overeenstemming met de bedrijfsstrategie. "Risicomanagement heeft daarbij niet tot doel om alle mogelijke risico's zo veel mogelijk uit te sluiten", legt Prof. Dr. Wagner uit. “Dan worden ook de kansen overboord gegooid. Risicomanagement is bedoeld om een uitgebalanceerde verhouding te creëren tussen kansen en risico's. Risico's dragen en deze te nemen, ter wille van de kansen, indien er voldoende kansen bestaan. Die kansen zullen dan hopelijk resulteren in een redelijk rendement. Risicomanagement is dus eigenlijk een value-based bedrijfssturing. In principe dienen we risico altijd in combinatie met kansen en rendement te bekijken."

Mogelijkheid voor positionering als toegevoegde waarde

Studie_Riskomanagement

Een belangrijke reden voor het uitvoeren van het onderzoek was om toegevoegde waarde voor de doelgroep te creëren. Zo werd een set van 50 vragen opgesteld die duidelijk maakte welke problemen en onderwerpen er überhaupt spelen met betrekking tot risicomanagement in middelgrote bedrijven. Voor veel van de ondervraagde bedrijven betekende de deelname aan de studie al een aanzienlijke toename in kennis. “Met een aantal van de behandelde thema's heb ik me hier nu voor het eerst beziggehouden en met andere ga ik me als follow-up bezighouden", aldus de feedback van deelnemende risicomanagers. “De grootste meerwaarde is natuurlijk het resultaat van het onderzoek", aldus Prof. Dr. Wagner. “Een bedrijf kan nu perfect inschatten op welke positie het zich bevindt wat de uitdagingen van het risicomanagement betreft." Het onderzoek is in eerste instantie aan de deelnemers overhandigd en op het GVNW-symposium gepresenteerd. Later zal het ook voor een bredere markt toegankelijk worden gemaakt. De samenstellers van het onderzoek zijn bovendien al aan het overleggen in welke richting verder geanalyseerd en empirisch onderzocht zou kunnen worden.

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery