Overslaan en naar de inhoud gaan

Het calamiteitenplan van BELFOR RED ALERT®: een belangrijke bouwsteen voor uw Business Continuity Management

Voorbereiding is alles: RED ALERT ondersteunt uw bedrijf bij het minimaliseren van risico's en het vermijden van bedrijfsonderbrekingen bij een calamiteit.

“Zwarte Zwanen" zijn onvoorziene gebeurtenissen die aanzienlijke schade aanrichten voor ieder bedrijf en haar medewerkers. Bij BELFOR is het anders, want hier zijn dergelijke gebeurtenissen bijna normaal. Ieder jaar verwerken wij wereldwijd ontelbare "plotselinge" schadegevallen en wij kunnen daarmee geroutineerd omgaan. Met ons calamiteitenplan RED ALERT bieden wij ondernemingen uit alle branches de mogelijkheid zich zo goed mogelijk op een crisissituatie voor te bereiden, risico's te minimaliseren en het Business Continuity Management van het bedrijf te professionaliseren.

Als er al eenmaal een "Zwarte Zwaan" is geland, dient er snel gehandeld te worden. Want de eerste 24 tot 48 uur na een calamiteit zijn van cruciaal belang. In die periode wordt duidelijk of er sprake is van vervolgschade, hoe die eruitziet en of een bedrijf hier volledig van herstelt. Door het direct doorvoeren van de juiste noodmaatregelen kunnen bedrijfsonderbrekingen aanzienlijk worden beperkt. Om bij een calamiteit geen tijd te verliezen heeft BELFOR het calamiteitenplan RED ALERT ontwikkeld.

Voorbereid zijn om niet achter het net te vissen

RED ALERT bereidt ondernemingen voor op calamiteiten voordat die zich voordoen. De uitgebreide knowhow en de meer dan 35 jaar ervaring van BELFOR vormen de basis. Het programma zorgt ervoor dat de responstijd verkort wordt, de kansen op een volledig herstel groter zijn en de financiële consequenties van schade beperkt blijven. RED ALERT kan in twee verschillende uitvoeringen worden ingezet.

RED ALERT

RED ALERT NETWORK

De eerste fase van het programma is het RED ALERT NETWORK. In het kader van deze gratis service wordt de uitwisseling van informatie, competenties en gegevens tussen het bedrijf en BELFOR georganiseerd. In een databank worden alle vestigingen en contactpersonen geregistreerd om in geval van een calamiteit snel en doeltreffend te kunnen handelen.

RED ALERT PREMIUM

Voor een nóg uitgebreidere voorbereiding kunnen deelnemers aan het RED ALERT NETWORK tevens het RED ALERT PREMIUM-pakket afsluiten. Dit omvat een voorkeursbehandeling, speciaal bij "Zwarte Zwanen" in de vorm van catastrofes die een hele regio treffen. Want hierbij is de toegang tot hulpmiddelen beperkt. Daarbij komen nog inspecties op locatie evenals opleidingen van de medewerkers bij de deelnemende ondernemingen.

Als het noodlot toeslaat, schept BELFOR orde in de chaos

BELFOR kan u helpen in noodgevallen. Zelfs in extreem kritieke situaties behouden onze ervaren experts de rust en het overzicht. Zij weten precies wat er gedaan moet worden en voeren alle werkzaamheden snel en professioneel uit. "Zwarte Zwanen zijn weliswaar niet te voorkomen, maar de gevolgen kunnen door een doelgerichte voorbereiding worden beperkt", legt Elvir Kolak, Managing Director van BELFOR Europe, uit. “Als er iemand is die kan beweren ervaring te hebben met onvoorziene gebeurtenissen, dan is dat BELFOR wel. Daarvan profiteren onze klanten al jarenlang en wereldwijd."

Van "Zwarte Zwaan" naar risicomanagement De "Zwarte Zwaan" - wordt risico beheersbaar?

Met een duidelijke positie met betrekking tot conventionele risicoanalyses, met name voor de financiële sector, analyseert Taleb, nu Distinguished Professor of Risk Engineering aan de Universiteit van New York, de macht van bijzonder onwaarschijnlijke gebeurtenissen en de gevolgen daarvan. En nu? Zijn de kernthema's van Taleb elf jaar na zijn boek over "Zwarte Zwanen" nog steeds actueel? Worden we nog steeds verrast door onwaarschijnlijke, onmogelijke of onverwachte gebeurtenissen?

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery