Overslaan en naar de inhoud gaan

Interview met Dirk Wegener Over de waarschijnlijkheid van het onwaarschijnlijke

Solutions: Meneer Wegener, COVID-19 ligt op ieders lippen. Zijn er ondanks deze moeilijke tijden positieve ervaringen of gebeurtenissen voor u geweest in de afgelopen maanden?

Dirk Wegener: Ik moet toegeven dat het met al dit slechte nieuws moeilijk is om een positief perspectief te vinden. Maar voor mij persoonlijk was er een sprankje hoop. Veel mensen konden - waarschijnlijk veel meer dan verwacht - mobiel blijven werken. Dit verschilt natuurlijk van industrie tot industrie. Toch was dit voor mij de zilveren rand aan de horizon.

Solutions: De metafoor van zwarte zwanen wordt vaak gekozen voor zulke onvoorspelbare gebeurtenissen. Bedrijven moeten snel en flexibel kunnen omgaan met onverwachte risico's of rampen. Denkt u dat het huidige evenement het risicobewustzijn van bedrijven zal veranderen - misschien zelfs permanent?

Dirk Wegener:

In de eerste plaats is de term zwarte zwaan naar mijn mening niet helemaal geschikt voor deze gebeurtenis. Zwarte Zwanen beschrijven zogenaamde onbekende gebeurtenissen. Maar een pandemie was een van onze potentiële risicoscenario's. Wat voor velen echter een verrassing was, was de wereldwijde omvang van de pandemie. Veel scenario's hadden regionale uitbraken - een epidemie - aan de horizon. Daarom is de bijna gelijktijdige verspreiding van een virus als COVID-19 de schokkende verrassing, maar moet niet de zwarte zwaan worden genoemd.

We zitten momenteel nog midden in een pandemie. Ik denk daarom dat het voorbarig is om te praten over mogelijkheden voor risicomanagement. Toch biedt de huidige situatie een ongelukkige kans voor risicomanagers, maar ook voor de verschillende technologieën en filosofieën op het gebied van risicobeheer, om hun waardepropositie voor bedrijven te bewijzen. Hoe snel bedrijven hun activiteiten konden hervatten, hangt sterk af van hoe goed of hoe vroeg het risicomanagement het bedrijfscontinuïteitsbeheer heeft getriggerd. Met betrekking tot de aanwezigheid van risicomanagement en risicomanagers binnen organisaties heeft COVID-19 het bewustzijn vergroot. Het was dus een gelegenheid om aan te tonen in hoeverre risicomanagement in de verschillende bedrijven al echt ingeburgerd is.

 

COVID-19 heeft het bewustzijn van risicomanagement vergroot.

 

Solutions: Wat de verzekeringsmaatschappijen betreft, zien we dat ze onder grote druk staan en dat deze druk de komende jaren niet zal afnemen. Managers van zakelijke verzekeringsmaatschappijen spreken van moeilijkheden bij het vernieuwen en het verhogen van de prijzen bij het afsluiten van verzekeringen. Ziet u alternatieve oplossingen voor risico-overdracht - niet alleen voor grote, internationale bedrijven, maar ook voor het MKB?

Dirk Wegener: Al voor COVID-19 hadden we het over een verharding van de verzekeringsmarkt. Veel verzekeraars stellen dat de hele commerciële verzekeringsmarkt ondergewaardeerd is. Zowel het risico als de kosten liggen ver boven het premie-inkomen. Bijgevolg is de markt onevenwichtig.

Global Insurance Composite Pricing Change

Om terug te komen op uw vraag over alternatieven voor verzekeringen: ik ben het met u eens dat de situatie anders is voor het midden- en kleinbedrijf en voor mondiale bedrijven. In het Europese Risk 2020-onderzoek, dat FERMA vóór COVID-19 heeft uitgevoerd, tekent zich een trend af die ook captives omvat. 43% van de risicomanagers overweegt deze optie, tegenover 15% in 2018. Ik denk dat het moeilijk zal zijn om aan de verzekeringsmarkt te ontsnappen. Toch zullen we in de nabije toekomst waarschijnlijk lagere verzekeringsniveaus zien. Dit is mede te wijten aan de enorme kostendruk die bedrijven ondervinden. Deze kostendruk kan zelfs worden verhoogd door COVID-19. Aan de andere kant spelen de lage limieten van de verzekeraars en de toegenomen uitsluiting van risico's zoals pandemieën een rol.

Solutions: Als schadeherstelbedrijven hebben wij te maken met grote verliezen en massaverliezen in particuliere huishoudens. In het geval van massaclaims in particuliere huishoudens zien we de laatste jaren een toenemend aantal digitale oplossingen, zoals dark processing, digitale interfaces, gestandaardiseerde verwerking of communicatie tussen alle partijen. Dergelijke oplossingen zijn echter nog niet gebruikelijk op het gebied van industriële verliezen van grote bedrijfsverzekeraars. Wat is het standpunt van FERMA op dit punt? Mist u oplossingen op dit gebied?

Dirk Wegener:

Het kritische aspect is hier de kwestie van de schaalbaarheid. Voor grote wereldwijde bedrijven ligt de moeilijkheid in de lokale regelgeving. Tot nu toe hebben deze de schaalbaarheid op mondiaal niveau bemoeilijkt. Als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden om wereldwijde programma's op te bouwen steeds beperkter.

Maar het is een kwestie van tijd, want het is ook in het belang van wereldwijde bedrijven om gedigitaliseerde standaardprocessen te ontwikkelen. We zien initiatieven zoals het elektronische makelaardij platform bij Lloyds. Daar is ook marktdigitalisering beschikbaar voor deze spraakmakende commerciële verzekeringsmaatschappij. Er zijn ook initiatieven waarbij Blockchain is gebruikt om wereldwijde verzekeringsprogramma's te beheren. En er zijn zeker nog meer voorbeelden. De trend gaat dus duidelijk in de richting van digitale oplossingen.

Ook op het gebied van verliespreventie wordt gewerkt aan digitalisering. Ik heb het hier bijvoorbeeld over manieren om sensoren aan te sluiten op machines om als een soort vroegtijdig waarschuwingssysteem te fungeren. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs verband met de omvang van het bedrijf. Maar ik ben het met u eens dat de MKB-markt geavanceerder is dan mondiale bedrijven.

Solutions: Op het gebied van de massaclaims hebben we te maken met een vrij groot aantal verschillende oplossingen. Elke verzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen digitale oplossing. Als dienstverlener moet je op verschillende platformen werken. Dit versnelt de ontwikkeling van digitale oplossingen niet bepaald. Zou het voor FERMA dus een terrein kunnen zijn om te werken aan gezamenlijke oplossingen op het gebied van industriële verzekeringen, zodat iedereen gebruik maakt van hetzelfde platform?

Dirk Wegener:

Ik begrijp uw positie als dienstverlener. Als verzekeringnemer heeft u precies dezelfde problemen. Zij worden ook geconfronteerd met het aantal instrumenten dat door verzekeraars of makelaars wordt aangeboden. Dit gaat gepaard met de niet onbelangrijke vraag: wie is eigenlijk de eigenaar van de gegevens? Deze onopgeloste vraag maakt het moeilijk om flexibel te zijn en van de ene naar de andere aanbieder over te stappen.

Verder is er de kwestie van een wereldwijde datastandaard en wereldwijde data-interfaces. De realiteit is dat deze gouden standaard nog niet is ontwikkeld, althans voorlopig nog niet. Ik ben het met u eens dat dit niet noodzakelijkerwijs goed is voor de markt. Niet noodzakelijkerwijs als lid van FERMA, maar als vertegenwoordigers van risicoverzekeraars willen we natuurlijk graag deze gouden standaard zien. Maar het is niet een van onze doelstellingen om dit te bereiken - zeker niet in onze rol als Europese vereniging. We staan ook niet dicht genoeg bij de specifieke processen van de nationale markten in dit opzicht.

Solutions: FERMA heeft in mei een position paper gepubliceerd over het veerkrachtkader voor de EU. Welke antwoorden of reacties kunt u met ons delen?

Dirk Wegener:

We hebben een position paper uitgebracht voor een veerkrachtige structuur. Het doel: een publiek-privaat partnerschap dat systeemrisico's afdekt, zoals de huidige COVID 19-pandemie. Anders is het cumulatieve potentieel zo groot dat de particuliere verzekeringssector het niet kan dekken.

Dit betekent echter niet dat wij het tegengestelde zijn van een op verzekeringen gebaseerde risicodekking. De op verzekeringen gebaseerde risicodekking maakt het mogelijk om risico's in te schatten en te prijzen met behulp van gevestigde technieken en deze over te dragen aan de professionele risicodrager - d.w.z. de verzekeringsmaatschappijen. Dit schept stimulansen voor passende risicomanagementtechnieken, die in wezen op de eerste verdedigingslinie en het operationele niveau van de bedrijven moeten worden vastgesteld. Het doel is om risico's te verminderen, zo niet te elimineren, voordat ze zich vertalen in financiële verliezen. 

Nadat we onze position paper hadden uitgebracht, hebben we interessante discussies gevoerd op initiatief van de EIOPA (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen). De EIOPA heeft nu een position paper geschreven. In dit document worden dezelfde punten behandeld, dus we hebben het over een veerkrachtig kader op basis van verzekeringsrisicobeheer. Dit document zal nu naar de Europese instellingen worden gestuurd om te onderzoeken en in principe te testen of er op Europees niveau belangstelling bestaat voor het opzetten van dit soort publiek-private partnerschappen.

We staan ook in contact met onze ledenverenigingen. We hebben een interne werkgroep opgericht waar al deze nationale verenigingen de gelegenheid hebben om hun standpunten en ideeën uit te wisselen over de wijze waarop een soortgelijke discussie op nationaal niveau kan worden gevoerd. FERMA heeft momenteel een enquête gehouden onder risicomanagers over hun ervaringen met COVID-19, waarvan de resultaten binnenkort zullen worden gepubliceerd. . 

De oude wijsheid is nog steeds geldig:
Denk het ondenkbare, verwacht het onverwachte. . 

Solutions: Wat is uw belangrijkste boodschap voor het risicobeheer?

Dirk Wegener: De COVID 19-crisis heeft opnieuw aangetoond dat risicomanagers wendbaar en flexibel moeten zijn. De oude wijsheid geldt nog steeds: denk het ondenkbare, verwacht het onverwachte. Met dit in het achterhoofd, zorgt u ervoor dat uw organisatie in staat is om direct te reageren op tal van en volledig nieuwe uitdagingen. Dit vraagt natuurlijk om een goede positionering van je rol binnen de organisatie. Dit brengt me terug bij het punt dat een risicomanager een risicodirecteur binnen de organisatie zou moeten zijn. Een risicomanager moet iemand zijn die beschikt over het netwerk en het nodige inzicht heeft in wat er in het bedrijf gebeurt. Tegelijkertijd moet hij kunnen communiceren met het bestuursniveau. Het gaat niet om theoretische risico's, maar om concrete maatregelen die genomen moeten worden om bijvoorbeeld weer mobiel te zijn, om back-up sites beschikbaar te hebben, in die zin een bedrijfscontinuïteitsplan en ga zo maar door. Ik denk dat dat belangrijk is.

Solutions: Meneer Wegener, hartelijk dank voor het interview!

Meer informatie over dit onderwerp:

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery