Overslaan en naar de inhoud gaan

Brandschade Directe maatregelen, hoofdoorzaken voor de omvang van brandschade – gevolgschade

Besluitvormers moeten directe maatregelen nemen en secundaire schade zoveel mogelijk beperken.

Eerste maatregelen na brandschade

Ervaren herstelbedrijven kunnen snel essentiële maatregelen nemen die de herstelmogelijkheden ten goede komen en de gevolgschade van een brand of explosie verminderen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:

 • Uitschakelen van alle elektronische toestellen en installaties en isoleren van de stroomtoevoer
 • Veiligstellen van beschadigde gedeelten van het gebouw, bijvoorbeeld delen die kunnen instorten
 • Wegleiden van resterende rook en gassen naar de buitenlucht (bijv. via open ramen, buitendeuren, rookluiken enz.)
 • Afdichten en beschermen van onaangetaste gebieden om onderlinge vervuiling te voorkomen
 • Afsluiten van afvoerpijpen en kanalen om het wegvloeien van vloeistoffen met daarin mogelijk schadelijke stoffen te voorkomen
 • Wegpompen van resterend bluswater
 • Verwijderen van interieurstukken met waterschade (bijv. meubels, gordijnen, vloerdelen enz.) en voorraadartikelen
 • Verzamelen en verwijderen van beschadigde documenten en bestanden, deze zo nodig invriezen of bij waterschade onmiddellijk drogen/vriesdrogen
 • Waar mogelijk verplaatsen van machines, apparatuur, voorraad en bedrijfsmiddelen naar veilige, onaangetaste ruimtes
 • Corrosievorming stopzetten: verlagen van de vochtigheid tot onder de 40%, zo nodig installeren van droogapparatuur om de omgevingscondities te beheersen en het toepassen van corrosiebescherming bij machines, apparatuur, voorraad en bedrijfsmiddelen
 • Starten met de recuperatie van kritische gegevens
 • Zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk documenteren en vastleggen van schade
 • Inlichten van uw verzekeraars
 • Opstarten van eventuele vooraf geplande vervolgmaatregelen voor herstel

Downloaden van de BELFOR-app voor meer tips over eerste maatregelen:

App

Meer dan alleen een brand: negeer het effect van secundaire schade niet.

Snelle, doelgerichte besluitvorming en positieve maatregelen kunnen secundaire schade door een brand voorkomen. Als productie en logistiek een essentieel onderdeel zijn van uw bedrijf, kan de onderbreking door het domino-effect van secundaire schade leiden tot de spreekwoordelijke ‘oncontroleerbare vlammenzee’. Wees alert voor de risico's van de leveringsketens en bedenk ook dat uw bedrijf niet rechtstreeks door de schade hoeft getroffen te zijn. Ook verstoringen bij belangrijke leveranciers kan uw leveringsketen snel verstoren. Het wordt uiterst belangrijk om herstelmaatregelen te prioriteren zodra de brandweer de vlammen heeft geblust en het getroffen gebied toegankelijk is.

De maatregelen die in alle professionele noodplannen zijn opgenomen, zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het beschermen van mensenlevens en daarna op het behoud van fysieke bedrijfsmiddelen. Effectief crisisbeheer heeft tot doel om met snelle besluiten de slagkracht van het bedrijf te waarborgen en te herstellen. De informatie die zo dringend nodig is om dit te bereiken, is na een schadegeval vaak maar deels beschikbaar. Dit is vaak een groot probleem voor diegenen die het incident aanpakken, want dit scenario vraagt dikwijls om besluitvorming en liefst zo snel en correct mogelijk!

Het probleem voor besluitvorming na een incident:

Typical damage processing

De situatie vraagt om veel ingrijpende en meteen te nemen besluiten, maar er is slechts weinig of onvoldoende informatie beschikbaar.

Snel handelen werpt zijn vruchten af: directe maatregelen kunnen de kosten tot 85% verlagen.

De juiste directe maatregelen na een brand kunnen de schade stabiliseren, corrosie tot stilstand brengen en totaal verlies voorkomen. Als deze maatregelen snel en kundig worden ingevoerd, kunnen ze niet alleen vermijdbare secundaire schade voorkomen, maar ook succesvol herstel mogelijk maken van machines, apparatuur, technische systemen, gebouwen, documentbestanden en bedrijfsmiddelen. De ervaring heeft geleerd dat directe maatregelen drie cruciale voordelen opleveren:

 • De kosten van de schade kan tot wel 85% lager worden
 • Onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten kunnen aanzienlijk worden verkort
 • Snellere toegang tot de markt is mogelijk en verlies van marktaandeel kan worden beperkt

Elvir Kolak, directeur van BELFOR Europe, licht toe: ‘Meer dan 30 jaar ervaring met herstelwerk heeft uitgewezen dat herstel meestal goedkoper en dikwijls sneller is dan nieuwbouw of investeringen in volledig nieuwe machines, productiesystemen of elektronica.’ Men moet ook niet vergeten dat directe maatregelen na een brand gewoonlijk gedekt zijn door de verzekering vallen en dat de verzekerde partij de plicht heeft om de schade zoveel mogelijk te beperken en passende maatregelen moet nemen om dit te bereiken.

 

Wist u dat secundaire schade meer dan 50% bedraagt van de totale schade?

Uit statistieken van grote schadegevallen in 2004-20131) met betrekking tot de mate van brandschades blijkt dat secundaire schade het grootste aandeel heeft: 53,3% wordt toegeschreven aan secundaire schade (bijv. corrosieve roet en gassen, alsmede gif of gevaar door productvervuiling). Wat de waarde van de schade betreft, komt 52,6% op rekening van secundaire schade. Hierdoor is deze schade niet alleen het grootste probleem, maar ook het meest kostbare.

1)Bron: Schadepreventie bij schadeverzekeringen 2015/2016, rapport van de schadepreventiecommissies van de GDV


folgeschäden

De juiste maatregelen door deskundigen, op het goede moment is van onschatbare waarde.

Het gaat niet enkel om de snelle implementatie van directe maatregelen. De juiste maatregelen moeten door ervaren professionals in de goede volgorde worden uitgevoerd om daarvan maximaal te profiteren. Bepaalde directe maatregelen kunnen uitstekend door gekwalificeerde medewerkers worden genomen, vooral diegenen die op de hoogte zijn van de indeling en structuur van het gebouw, het machinepark, de apparatuur en de bedrijfsmiddelen. Een overzicht van de meest belangrijke maatregelen is te vinden in het informatievak bij dit artikel. Roep bij twijfel deskundig advies en hulp in!

Bereid u voor: stel noodplannen op, schakel gespecialiseerde bedrijven in!

Veel bedrijven en organisaties hebben onderkend dat het vroegtijdig inschakelen van gespecialiseerde herstellers kostbare tijd en financiën kan besparen wanneer het noodlot toeslaat. Grootschalige industrie, productie, logistiek en ook winkelketens hebben vooruitgang geboekt bij de integratie van herstelbedrijven in hun algemene nood- en herstelplannen. Simpelweg de kennis van dergelijke diensten binnen een bedrijf, het uitwisselen van contactgegevens voor noodgevallen en een elementair begrip over het inschakelen daarvan kan de eerste reactie bij een incident aanzienlijk verbeteren. Sommige bedrijven gaan zelfs verder en introduceren raamovereenkomsten of specifieke programma’s met geprioriteerde diensten en gerichte training voor hun personeel. Lees meer over het noodhulpprogramma RED ALERT van BELFOR op www.belfor.com.

Onze tip: gebruik de beschikbare kunde en ervaring van gespecialiseerde bedrijven voor uw eigen voordeel!

Brandschade – let op deze zes feiten:

 • Brand en explosies stonden in 2015 met een aandeel van 27% wereldwijd op de derde plaats van bedrijfsrisico's
 • Vertraagde besluitvorming na een schadegeval kan zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen
 • Gespecialiseerde directe maatregelen na een schadegeval kunnen de kosten tot wel 85% verlagen
 • Secundaire schade vormt meer dan 50% van de totale schadeomvang
 • Met de juiste directe maatregelen kan kostbare secundaire schade binnen de perken worden gehouden
 • Schakel professionele kennis in van gespecialiseerde bedrijven bij het opstellen van uw noodplannen!
FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery