Overslaan en naar de inhoud gaan

Speciaal nummer: Hoe Corona het risicomanagement verandert. De waarde van veerkracht

Nog maar enkele maanden geleden ging de discussie over risicobewustzijn en -management in essentie over één onderwerp: Cyber, in al zijn facetten.

Volgens de Allianz Risicobarometer 2020 blijven cyberaanvallen het grootste risico voor bedrijven: Luchtvaart, financiële sector, publieke sector/overheid, diensten, technologie en telecommunicatie bijzonder getroffen: kleine bedrijven.

Zeker virtuele aanvallen, gegevensdiefstal of het verlammen van hele producties zijn gevaren die absoluut serieus genomen moeten worden. Corona heeft echter onze focus verlegd en het voor de hand liggende weer op de voorgrond geplaatst.

Onze economie en industrie zijn zeer kwetsbaar, de COVID-19 pandemie toont dit duidelijk aan. In het verleden hebben we onze "Just in Time" filosofie voortdurend geoptimaliseerd. De toeleveringsketens zijn over de landsgrenzen heen maximaal op elkaar afgestemd. Snel en goedkoop, schoon en slim waren de sleutelwoorden.

Corona illustreert wat er gebeurt als een land of regio niet in staat is om te leveren. Voorraden van leveranciersproducten zijn snel uitgeput. 

Bedrijfsonderbrekingen worden door de 2.718 risicomanagementdeskundigen van de Allianz Risicobarometer in 2020 als de op één na grootste bedreiging voor bedrijven beschouwd.

Nieuwe trefwoorden bepalen de discussie. Plotseling is er vraag naar veerkracht en zijn ontslagen weer aantrekkelijk.

Er wordt serieus geluisterd naar risicomanagers. Dat is een goede zaak, want in een wereld van steeds "snellere, hogere, verdere" risicovoorzieningen valt het vaak weg ten gunste van slanke processen en optimalisatie-eisen. Het laatste FERMA-rapport toont ook het groeiende belang aan van risicomanagement voor het onderhoud en herstel van bedrijven in het post-Corona-tijdperk. Risicomanagement wordt steeds meer gezien in termen van veerkracht en duurzaamheid.

Op het eerste gezicht lijkt de probleemkaart onveranderd. De belangrijkste risico's worden beschouwd als korte (twaalf maanden) en middellange (drie jaar) cyberaanvallen, gegevensdiefstal en fraude.

Op de tweede plaats komt na de digitale risico's de onzekere economische ontwikkeling, zowel op de korte als op de middellange termijn. Dit weerspiegelt zeker ook het feit dat in de vertrekkende Corona-periode de toekomst zeer onzeker is. Komen er nieuwe golven van de pandemie? Hoe snel zullen bedrijven, regio's of zelfs hele landen zich herstellen? Zal er zelfs sprake zijn van een herverdeling van de economische macht op de geopolitieke kaart? Hoe internationaal zal de goederenstroom blijven?

Duurzaamheid is duidelijk een van de drie grootste risico's. Dit geldt met name voor de lange termijn (tien jaar). De belangrijkste risico's hier zijn klimaatverandering, milieuschade en extreme weersverschijnselen.

Volgens de Allianz Risicobarometer 2020 beoordelen risicomanagementdeskundigen dit onderwerp ook met toenemende urgentie - een bijzonder groot risico, met name voor de toeristische sector en de landbouw.

FERMA-voorzitter Dirk Wegener vat in zijn verklaring samen waar Covid-19 zich op richtte: digitale risico's, economische onzekerheid en vragen over duurzaamheid. Dit geldt voor alle sectoren en zal niet zo snel veranderen in het belang ervan.

De verzekeringsmarkt wordt ook steeds moeilijker. 90 procent van de ondervraagde risicomanagers vreest voor beperkingen of zelfs uitsluitingscriteria voor bepaalde risico's. De overgrote meerderheid ziet ook druk op de voorwaarden en de concentratie op de verzekeringsmarkt in het algemeen - met premieverhogingen.

Dus hoe ga je om met onzekerheden of nog beter, bescherm je jezelf tegen deze onzekerheden als zelfs een verzekering geen uitgebreide bescherming biedt? Ten eerste is Corona geen zwarte zwaan, hooguit een grijze zwaan. Pandemieën zijn al meerdere malen voorspeld door deskundigen, en SARS was eigenlijk een voorbode die niet genegeerd kon worden. Toch blijft de vraag: wat doen we als we te maken hebben met een echte Zwarte Zwaan?

De eerste twee nummers van het BELFOR-klantenmagazine "Solutions" hadden al zwarte zwanen als centraal thema. Allereerst is een goede en professionele risicovoorziening het begin van alle overwegingen. Crisisbeheersingsplannen moeten in een vroeg stadium worden ontwikkeld en getest voordat er sprake is van een echte crisis. Het uitgangspunt is om schade aan mensen te voorkomen en de operationele capaciteit zo snel mogelijk te behouden of te herstellen.

Volgens de Allianz Risicobarometer 2020 zijn operationele verstoringen het grootste risico voor bedrijven: Chemische & farmaceutische industrie, voedings- & drankenindustrie, zware industrie, fabrikanten en toeleveranciers (bijv. automobielindustrie), olie- & gasindustrie, energie-industrie, detailhandel en groothandel & transport.

Scenariomanagement" speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van crisismanagementplannen. Door de interactie van toekomst-, risico- en rampenbeheer kunnen verwachte scenario's worden ontwikkeld waarop men zich kan voorbereiden. Deze scenario's omvatten natuurlijk cyberaanvallen, maar ook klassieke triggers zoals branden, stormen, aardbevingen, zware regenval en zelfs biologische vervuiling zoals COVID-19.

Bedrijfscontinuïteit is een kwestie van planning en dus van snel reageren in geval van een crisis. Hoewel elk bedrijf individueel is, heeft het geen zin om het wiel opnieuw uit te vinden.

Maar één simpel feit is heel reëel: als bedrijven zich voorbereiden en flexibel met risico's kunnen omgaan, verhoogt dit hun basiscapaciteiten in het omgaan met bedreigingen enorm. En het is precies deze veerkracht die we nodig hebben, wat er ook gebeurt. Ook voor een constructieve dialoog met de betrokken verzekeraars in de zin van een positieve beoordeling van een betere voorziening.

Risico's correct beheren Hebben we geleerd van Corona?

De Corona Pandemie heeft ons enerzijds geleerd hoezeer we vandaag de dag in een netwerk zitten en anderzijds hoe snel we in een crisis terechtkomen. Bedrijven zouden in grote mate zelfstandig de crisis moeten doorstaan als ze er echt van willen leren en zich goed willen voorbereiden op toekomstige gebeurtenissen, zegt Benedikt Hintze, Hoofd Verzekeringen & Senior Risk Management bij Georgsmarienhütte Holding GmbH, met wie Martin Schachtschneider, Hoofd Business Development BELFOR Duitsland, sprak over risicomanagement tijdens en na Corona.

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery