Gå til hovedindhold

Sue Taylor, skadesekspert hos Miller Insurance Services LLP Scenario testing: Forsøg at ændre indstilling

Hvem ved, hvor "black swan" lander? Hvis det var muligt at besvare dette spørgsmål, eller hvis man kunne udelukke sandsynligheden for, at den lander, ville meget ændre sig. Også hvad angår kravene til forsikringspolicerne, for den ekstreme risiko ville i høj grad bortfalde.

En forsikring eller genforsikring er nødvendig af to hovedårsager: Enten registrerer man rent faktisk en risiko, eller der findes en juridisk rammebetingelse. I denne forbindelse relaterer risikoen sig til en hændelse eller en serie af hændelser, som besværliggør eller hindrer de normale driftsprocesser. En black swan indeholder en ekstrem påvirkning som følge af en hændelse – det vil sige, at den langt overgår området for normale forventninger og erfaringer. Forklaringerne på en sådan hændelse gives først senere – de gør hændelsen forudsigelig i tilbageblik, men sandsynligheden kan alligevel ikke kalkuleres med konventionelle metoder.

Scenario testings får os til at tænke på det utænkelige.

Hvordan kan vi forberede os på, at en mulig sort svane lander? Hvordan kan vi forestille os det usandsynlige? Her kan scenario testings til skadestilfælde helt sikkert hjælpe. Men hvad indebærer en sådan scenario testing, og hvor er grænserne? Det drejer sig om at teste, hvordan planerne og koncepterne samt de, der deltager i dem, reagerer på en hændelse eller en række af hændelser. En scenario testing er dog ingen masterplan til fortsættelse af forretningsaktiviteten eller genopbygningen efter en ulykke.

Scenario testing

Uanset hvad der sker: "The show must go on!"

Det er ikke muligt at forberede sig fuldstændigt på en katastrofe. Men du kan dog gennemgå og afprøve scenarier, så du bliver bedre til at genkende og mestre udfordringerne end andre. Det er som en skuespiller: Han øver sin rolle intensivt, inden han optræder på scenen i rampelyset. Ganske enkelt fordi han vil udnytte sine evner så godt som muligt og ikke være bange for at blive nervøs, gå i stå eller glemme sine replikker. Han vil give sit publikum den bedst mulige oplevelse. Der kan alligevel ske noget uventet midt i forestillingen – men en godt forberedt skuespiller sørger for, at showet fortsætter! Hos Miller mener vi ikke, at det er tilstrækkeligt, hvis man kun har en nødplan til et skadestilfælde og en på forhånd defineret personkreds af skadesbehandlere og eksperter. Man skal også se på, hvordan alle involverede reagerer på den eksisterende nødplan, og hvordan hændelsen udvikler sig efterfølgende. For at finde ud af dette tager vi initiativ til at afholde workshops med scenarier, hvor det drejer sig om at vise hændelser, der er kommet ud af kontrol, på basis af alle tænkelige muligheder og ud fra elementer fra aktuelle skadestilfælde. I løbet af denne workshop præsenteres dette scenarie for kunder, forsikringsselskaber, skadesbehandlere, taksatorer, godkendte eksperter og delvist også til kundernes advokater. En sådan workshop forberedes fagligt professionelt for at sikre, at de tidligere aftalte mål også nås.

Hvis man forbereder sig, bliver man sikker, når man handler

Følgerne af scenariets forskellige elementer diskuteres. Hvis der ikke er mulighed for et entydigt svar, skal der dog opnås en overensstemmelse, som er acceptabel for alle parter og kan medtages i en handlingsplan. Sagen er følgende:

Når virkeligheden rammer, kan man ikke trække sig tilbage og sige "det er for svært". Det er netop et mål for scenario testing at udvikle strategier for at kunne håndtere disse svære situationer. Erfaringen har vist, at denne fremgangsmåde virkelig betaler sig: Kunder, der var været gennem scenario testings og senere har været involveret i et skadestilfælde, har ikke kun kunnet bygge på de forbindelser, de har udviklet blandt parterne, de har også været sikre på, at deres strategier var tilgængelige og brugbare.

Scenario testing

Testen viser også, hvordan forsikringsselskaberne reagerer, og hvilken dokumentation der kræves af forsikringstageren for at integrere skadesafviklingen i processen. En dialog om, hvad der i mange tilfælde kan være nødvendigt, fører til, at forsikringstagerne kan optimere deres dokumentation, så informationerne er tilgængelige, og skadesafviklingen dermed bliver hurtigere i fremtiden.

Hvordan udvikles disse scenarier? Det er min personlige fremgangsmåde først at spørge kunden om hans betænkeligheder og finde ud af, hvad han vurderer som en potentielt katastrofal hændelse. I den forbindelse svarer én kundes mening ikke nødvendigvis til en andens – alle har forskellige vurderinger af risiciene og helt forskellige tolerancer.

Gennemgå scenarier til det sidste

Hvis man har identificeret en hovedhændelse, er det nødvendigt med undersøgelser og faglig kunnen til at iscenesætte en mulig følge af hændelserne. Et eksempel på et scenarie kunne være, at en kunde frygter at blive ramt af et jordskælv. I dette tilfælde kunne man bruge det alvorligste jordskælv fra den pågældende region som grundlag og forstærke det lidt i scenariet. Desuden kunne man kontrollere og udvide radiussen for jordskælvet – en smule. Derefter kontrollerer man den infrastruktur, kunden bruger i området, og beskadiger eller ødelægger den i dette scenarie – f.eks. også på en måde, så adgangen til firmaets arealer hindres. Hvis der evt. også står et atomkraftværk i nærheden, der kunne være berørt, eller hvis området ligger inden for området af en mulig tsunami, skal der også tages hensyn til disse følger. Derefter undersøger jeg forskningsrapporter og kontrollerer konstruktionen eller risikoreducerende faktorer – f.eks. om bygningerne opfylder moderne jordskælvsstandarder. Jordskælv har desuden ofte andre følger, f.eks. brand, eksplosioner, oversvømmelser eller plyndring – man skal tage så mange følger som muligt med i en scenario testing!

Der kommer noget endnu værre: en uundgåelig hændelse oveni!

Scenario testingEn faktor, som jeg – når det er muligt – tager med i et scenarie, er mindst én uundgåelig hændelse mere. Hvorfor? En ekstra hændelse besværliggør og forlænger behandlingen af et skadestilfælde. Mange kunder er nemlig ikke klar over, hvor længe en sådan behandling som regel varer. Det er ikke kun dage eller uger, men normalt måneder. Og ofte er det ikke tydeligt, at de ikke har adgang til deres anlæg, indtil processen er afsluttet. Normalt benytter jeg mig af min egen erfaring i håndteringen af sådanne uundgåelige hændelser for at føje denne faktor til scenariet.

Vær opmærksom på detaljer, stimuler forestillingsevnen

Jeg læser også forsikringsdokumenterne grundigt igennem, helt bevidst også "gråzonerne", f.eks. hvad angår identifikation af årsager, fortsættelsesklausuler, gensidig afhængighed eller ansvarsperioden. Med hensyn til klausulerne, der er anført eller netop ikke er anført, supplerer jeg scenariet. Efter min mening er nøglen, at et scenarie netop ikke er sikkert. Det stiller mæglere, forsikringsselskaber og eksperter over for en stor udfordring – men det gavner forsikringstageren. Jeg skriver scenariet i en fortællende form – ikke kun med bullet points – så der kan udvikles en følelse af dramatik og håbløshed for at stimulere forestillingsevnen.

Videreudvikling af scenarier, forbedring af handlingsmuligheder

Scenariet og de understøttende skadesrapporter præsenteres for alle deltagerne som en del af workshoppen, så detaljerede noter, kommentarer eller handlingsmuligheder også efterfølgende kan cirkuleres og udveksles. Hvor det er muligt, implementeres der korrektioner i det skriftlige arbejde, som er udarbejdet i løbet af workshoppen, og som hænger sammen med mulige handlingsmuligheder eller beslutninger, f.eks. ændringer af skadesprotokollen, eller hvad angår anvendelse af andre eksperter ud over det oprindeligt planlagte.

Konklusion

Det er formodentligt ikke muligt at forhindre, at det højest usandsynlige har en indflydelse, eller at der rent faktisk lander en black swan.

Men det er muligt at udvikle strategier og knytte forbindelser, der sikrer en vis robusthed og modstandsdygtighed, så det skaber så få dønninger som muligt, hvis en sort svane lander
Kort profil

Prof. Dr. Fred Wagner præsenterede undersøgelsen „Risikostyring i industrivirksomheder“ på GVNW-symposium 2018. 2018 GVNW Symposium. Kan risikostyring overhovedet betale sig?

Håndteringen af "sorte svaner" ligger inden for området risikostyring hos virksomheder. Hvis den er velpositioneret, kan der også reageres målrettet og hurtigere på uforudsigelige hændelser. Men hvordan opleves risikostyringen lige nu i de mellemstore industrivirksomheder i Tyskland? Og hvilken fordel får virksomhederne? Det fortæller en aktuel undersøgelse om.

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery