Gå til hovedindhold

Interview med Dirk Wegener Om sandsynligheden for det usandsynlige

Solutions: Hr. Wegener, alle taler om COVID-19. På trods af disse vanskelige tider, har du så oplevet noget positivt i de seneste måneder?

Dirk Wegener: Jeg må indrømme, at det er svært at finde en positiv synsvinkel med alle disse dårlige nyheder. Der har dog været et glimt af håb for mig personligt. Mange mennesker - sandsynligvis betydeligt flere end forventet - har haft mulighed for at arbejde hjemme. Naturligvis varierer det fra branche til branche. Ikke desto mindre var det et lyspunkt for mig.

Solutions: Metaforen for sorte svaner vælges ofte til sådanne uforudsigelige begivenheder. Virksomheder skal kunne håndtere uventede risici eller katastrofer hurtigt og fleksibelt. Tror du, den aktuelle krise vil ændre virksomhedernes risikobevidsthed - måske endda permanent?

Dirk Wegener: For det første er udtrykket sort svane efter min mening ikke helt passende i denne situation. Sorte svaner beskriver såkaldte ukendte begivenheder. Men en pandemi var et af vores potentielle risikoscenarier. Det, der kom som en overraskelse for mange, var imidlertid pandemiens globale omfang. Mange scenarier havde regionale udbrud - en epidemi - på dagsordenen. Så den samtidige spredning af en virus som COVID-19 er en chokerende overraskelse, men kan ikke kaldes en sort svane.

Vi er i øjeblikket stadig midt i pandemien. Så jeg synes, det er for tidligt at tale om muligheder for risikostyring. Ikke desto mindre giver den nuværende situation både risikorådgivere og forskellige risikostyringsteknologier og filosofier den uheldige mulighed at kunne bevise deres værd for virksomhederne. Hvor hurtigt virksomhederne er i stand til at genoptage driften, afhænger i høj grad af, hvor tidligt risikostyringen udløste styringen af forretningskontinuiteten. Ser man på tilstedeværelsen af risikostyring og risikorådgivere i organisationer, har COVID-19 øget bevidstheden. Så det er en mulighed for at demonstrere, i hvilket omfang risikostyring allerede er etableret i de forskellige virksomheder.

 

COVID-19 har øget bevidstheden om risikostyring.

 

Solutions: Med hensyn til forsikringsselskaber kan vi se, de er under stort pres, og at det ikke vil falde i de kommende år. Erhvervsforsikringsledere taler om vanskeligheder med fornyelse og stigende priser, når de omtaler forsikring. Ser du alternative løsninger til risikooverførsel - ikke kun for store, internationale virksomheder, men også for mindre virksomheder?

Dirk Wegener: Vi talte allerede om et udfordret forsikringsmarked før COVID-19. Mange forsikringsselskaber hævder, at hele det kommercielle forsikringsmarked er undervurderet. Risikoen og omkostningerne ligger langt over præmieindtægterne. Som en konsekvens er markedet ubalanceret.

Global Insurance Composite Pricing Change

For at vende tilbage til dit spørgsmål om alternativer til forsikring er jeg enig med dig i, at situationen for mindre og globale virksomheder skal vurderes forskelligt. Den europæiske risikoundersøgelse for 2020, som FERMA gennemførte før COVID-19, viser en tendens med overskrifter. 43% af risikorådgiverne overvejer denne mulighed sammenlignet med 15% i 2018. Alligevel tror jeg, det vil være svært at undslippe forsikringsmarkedet. Ikke desto mindre vil vi sandsynligvis se et lavere forsikringsniveau i den nærmeste fremtid. Dette skyldes til dels det enorme omkostningspres, virksomhederne er udsat for. Dette omkostningspres kan endda forværres af COVID-19. På den anden side spiller de lave grænser fastsat af forsikringsselskaberne og den øgede udelukkelse af risici som pandemier også en rolle.

Solutions: Som specialister i skadehåndtering oplever vi større skader og masseskader også i private husstande. Ved masseskader i private husstande har vi de seneste år oplevet en stigning af digitale løsninger, som for eksempel digitale grænseflader og standardiseret behandling eller kommunikation mellem alle parter. Sådanne løsninger er endnu ikke på dagsordenen inden for industrielle tab hos store erhvervsforsikringsselskaber. Hvad er FERMAS holdning til dette? Mangler I løsninger på dette område?

Dirk Wegener: Det kritiske aspekt her er spørgsmålet om skalérbarhed. For store globale virksomheder er vanskeligheden i lokale regler. Indtil i dag har disse gjort skalérbarheden vanskelig på globalt plan. Mulighederne for at oprette globale programmer er derfor i stigende grad begrænset.

Men det er et spørgsmål om tid, for det er også i globale virksomheders interesse at udvikle digitaliserede standardprocesser. Vi ser initiativer som den elektroniske formidlingsplatform hos Lloyds. Her er markedsdigitalisering også tilgængelig for globale kommercielle forsikringsselskaber. Der er også initiativer, hvor Blockchain er blevet brugt til at styre globale forsikringsprogrammer. Og der er bestemt andre eksempler. Tendensen er derfor klart i retning af digitale løsninger.

Der arbejdes også mod digitalisering inden for forebyggelse af tab. Her mener jeg måder at forbinde sensorer til maskiner for at fungere som et slags tidligt arslingssystem. Dette er ikke nødvendigvis knyttet til virksomhedens størrelse. Men jeg er enig med dig i, at markedet for små virksomheder er mere avanceret end for globale virksomheder.

Solutions: Med hensyn til storskader oplever vi mange forskellige løsningsmodeller. Alle forsikringsselskaber har deres egen digitale løsning. Som tjenesteudbyder skal du arbejde på forskellige platforme. Dette fremskynder ikke ligefrem udviklingen af digitale løsninger. Så kunne det være et område for FERMA at arbejde hen imod fælles løsninger inden for industriforsikring, så alle bruger den samme platform?

Dirk Wegener: Jeg forstår dit synspunkt som tjenesteudbyder. Som forsikringstager har du nøjagtigt de samme problemer. De står også over for mange forskellige platforme fra forsikringsselskaberne eller mæglerne. Dette medfører også det ikke helt ubetydelige spørgsmål: Hvem ejer disse data? Dette ubesvarede spørgsmål vanskeliggør fleksibilitet og skifte fra en udbyder til en anden.

Desuden opstår spørgsmålet om en global datastandard og globale datagrænseflader. Virkeligheden er, at denne gyldne standard endnu ikke er udviklet. Jeg er enig i, at det ikke nødvendigvis er godt for markedet. Ikke kun som medlem af FERMA, men også som repræsentant for forsikringsrisikostyring, vil vi selvfølgelig gerne se denne gyldne
standard. Men det er ikke et af vores mål at opnå dette - især ikke i vores rolle som europæisk forening. I denne henseende er vi ikke tæt nok på de specielle processer på de nationale markeder.

Solutions: FERMA offentliggjorde et oplæg om rammerne for modstandsdygtighed over for EU i maj. Hvilke svar eller reaktioner kan du dele med os?

Dirk Wegener: Vi har udsendt et oplæg om modstandsdygtighed. Målet er et offentligt-privat partnerskab, der beskytter mod systemiske risici som den nuværende COVID-19-pandemi. Ellers er det kumulative potentiale så højt, at den private
forsikringssektor ikke er i stand til at dække det.

Men det betyder ikke, at vi er modkonceptet til forsikringsbaseret risikodækning. Forsikringsbaseret risikodækning gør det muligt at vurdere risici, prissætte og overføre dem til professionelle risikorådgivere - dvs. forsikringsselskaberne. Dette skaber incitamenter til passende risikostyringsteknikker, som skal etableres på virksomhedens operationelle niveau. Målet er at reducere, hvis ikke eliminere, risici, før de bliver til økonomiske tab.

Efter udsendelsen af vores oplæg havde vi interessante drøftelser initieret af EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). EIOPA har nu udarbejdet et oplæg, der dækker de samme punkter, så vi taler også om rammer for modstandsdygtighed baseret på forsikringsrisikostyring. Dette oplæg sendes nu til de europæiske afdelinger med det grundlæggende formål at undersøge og teste, om der på europæisk niveau er interesse for at oprette denne type offentlige-private partnerskaber.

Vi er også i kontakt med vores medlemsforeninger. Vi har nedsat en intern arbejdsgruppe, hvor alle de nationale foreninger har mulighed for at udveksle deres synspunkter og ideer om, hvordan man kan fremme en lignende diskussion på nationalt niveau. FERMA har netop gennemført en undersøgelse blandt risikorådgivere om deres erfaringer med COVID-19, som vil blive offentliggjort inden længe.

Den gamle visdom er stadig gældende:
Tænk det utænkelige, forvent det uventede.

Solutions: Hvad er dit hovedbudskab om risikostyring?

Dirk Wegener: COVID-19-krisen har endnu en gang vist, at en risikorådgivere skal være forandringsparate og fleksible. Den gamle visdom er stadig gældende: Tænk det utænkelige, forvent det uventede. På denne måde sikrer man, at en organisation er i stand til at reagere smidigt på mange og helt nye udfordringer. Dette kræver selvfølgelig en god positionering af din rolle i organisationen. Det bringer mig tilbage til det punkt, at en risikorådgiver bør være risikodirektør i virksomheden. En risikorådgiver skal være en, der har sit netværk og den nødvendige forståelse for, hvad der foregår i virksomheden og som formår at kommunikere på bestyrelsesniveau. Dette handler ikke kun om teoretiske risici, men også om konkrete tiltag, der skal træffes, f.eks. at arbejde hjemme igen, at have tilgængelige backups af virksomhedens kontinuitetsplan og så videre og så videre. Jeg synes, det er vigtigt.

Solutions: Hr. Wegener, mange tak for interviewet!

Yderligere information om emnet:

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery