Gå til hovedindhold

Brandskader Øjeblikkelige foranstaltninger, hovedårsager til omfanget af brandskader – følgeskader

Indledende foranstaltninger efter en brandskade

Erfarne istandsættelsesfirmaer kan hurtigt implementere vigtige og øjeblikkelige foranstaltninger, der kan lette genopretningen og reducere følgerne af en brand eller eksplosion. Nedenfor følger der et udvalg af sådanne øjeblikkelige foranstaltninger:

 • Sluk for elektroniske apparater og elektronisk udstyr, og isoler hovedstrømforsyningen
 • Afspær alle ødelagte områder i bygningen, for eksempel dem, der er i risiko for at styrte sammen
 • Led tilbageværende røg og gas ud (f.eks. åbne vinduer, udvendige døre, røgspjæld osv.)
 • Forsegl og beskyt ikke-berørte områder for at hindre krydsoverførsel af kontamination
 • Luk afløb og kanaler for at hindre, at der løber væske med potentielle forurenende stoffer ud
 • Pump evt. tilbageværende slukningsvand ud
 • Fjern genstande indendørs, der er blevet beskadiget af vand (f.eks. møbler, gardiner, gulvbelægning osv.) samt lagervarer
 • Genskab og fjern eventuelt beskadigede dokumenter og filer. Frys dem hvis nødvendigt, eller start med at tørre/frysetørre dem, hvis de har vandskader
 • Flyt maskiner, udstyr, lagervarer og aktiver til sikre, ikke-berørte områder, hvis det er muligt
 • Stands udviklingen af korrosion: Reducer fugten til under 40 % ved at installere affugtere, der er nødvendigt for at kontrollere miljømæssige forhold, og brug korrosionsbeskyttelse til maskiner, udstyr, lagervarer og aktiver
 • Start genskabelse af vigtige data
 • Dokumentér og registrér skader så detaljeret og præcist som muligt
 • Giv dit forsikringsselskab besked
 • Start eventuelle allerede planlagte efterfølgende foranstaltninger til genskabelse

Download BELFOR-appen for at få flere tips til indledende foranstaltninger:

App

Mere end bare en brand Ignorer ikke sandsynligheden for følgeskader

Hurtig, målrettet beslutningstagning og positiv handling kan hindre følgeskader fra en brand. Hvis produktion og logistik er fundamentale dele af din forretning, kan enhver afbrydelse forårsaget af virkningerne fra følgeskaderne medføre et metaforisk 'ukontrolleret flammehav'. Hold øje med risici for forsyningskæden, og tag i betragtning, at dit firma muligvis ikke behøver at være direkte påvirket af skaden. En afbrydelse til vigtige leverandører kan hurtigt afbryde din forsyningskæde. Det bliver et vigtigt trin at prioritere foranstaltninger til genoprettelse, når brandvæsenet har slukket ilden, og det berørte område er tilgængeligt.

Foranstaltningerne, der er inkluderet i alle professionelle nødplaner, er først og fremmest baseret på, at menneskeliv skal beskyttes, og derpå skal materielle aktiver bevares. I effektiv krisestyring er det målet at bruge hurtige beslutninger for at sikre eller genskabe firmaets evne til at agere. Typisk er den information, der er nødvendig i en fart for at kunne det, dog kun delvist tilgængelig, lige efter skaden er opstået. Det er ofte et stort problem for de personer, der styrer hændelsen, da scenariet ofte kræver, at der tages beslutninger, og at de tages hurtigt og korrekt!

Udfordringer efter beslutninger ved skader

Typisk bearbejdning af skader

Situationen kræver mange vigtige og øjeblikkelige beslutninger, men der findes kun lidt eller utilstrækkelig information.

Hurtig handling betaler sig Øjeblikkelige foranstaltninger kan reducere omkostningerne med op til 85 %

De korrekte øjeblikkelige foranstaltninger kan stabilisere skader, standse korrosion og hindre totale tab efter en brandskade. Hvis de implementeres hurtigt og kompetent, kan de ikke kun hindre uundgåelige følgeskader, de kan også muliggøre succesfuld istandsættelse af maskiner, udstyr, tekniske systemer, bygninger, dokumenter, lagervarer og aktiver. Erfaringen har vist, at øjeblikkelige foranstaltninger kan forbindes med tre væsentlige fordele:

 • Skadeomkostningerne kan blive reduceret med op til 85 %
 • Afbrydelser af driften kan nedsættes væsentligt
 • Firmaet kan hurtigere komme tilbage på markedet igen, og tab af markedsandele kan reduceres

Elvir Kolak, Managing Director hos BELFOR Europe, forklarer: 'Mere end 30 års erfaring inden for istandsættelse har vist, at istandsættelse generelt er mere økonomisk og ofte hurtigere end ny konstruktion eller investering i helt nye maskiner, produktionssystemer eller elektronik.' Det skal også tages i betragtning, at øjeblikkelige foranstaltninger typisk dækkes af forsikringen efter en brand, og den forsikrede part er forpligtet til at minimere skaderne og bør tage passende foranstaltninger for at gøre dette.

 

Vidste du, at følgeskader udgør mere end 50 % af de totale skader?

De vigtigste skadestatistikker for 2004-20131), hvad angår omfanget af brandskader, viser, at størstedelen, 53,3 %, skyldes følgeskader (f.eks. korrosiv sod og gasser samt giftig eller skadelig kontaminering fra biprodukter). Hvad angår værdien af skaderne, udgør følgeskaderne 52,6 %, hvilket ikke kun gør dem til det største problem, men også til det dyreste.

1) Kilde: Forebyggelse af skader i skadesforsikring 2015/2016, rapport fra GDV udvalg til hindring af skader på aktiver


folgeschäden

De rigtige handlinger på rette tidspunkt fra eksperter er uvurderlige

Det drejer sig ikke kun om at implementere øjeblikkelige foranstaltninger hurtigt. De rigtige handlinger skal foretages i rigtig rækkefølge af erfarne eksperter for at sikre optimale fordele. En række øjeblikkelige foranstaltninger kan med fordel udføres af kvalificerede ansatte, især personer der har kendskab til bygningens struktur, maskinerne, udstyret og aktiverne. Et udvalg af de vigtigste foranstaltninger findes i informationsboksen, der følger med denne artikel. Hvis du er i tvivl, skal du søge ekspertråd og -bistand!

Forbered følgende på forhånd Tilføj nødhjælpsplaner, involver ekspertfirmaer!

Mange firmaer og organisationer har indset, at man - ved at involvere specialister inden for istandsættelse på et tidligt tidspunkt - kan spare værdifuld tid og penge, når katastrofen rammer. Store industrier, produktion og logistik samt detailkæder har alle fremmet integreringen af istandsættelsesfirmaer i deres globale planlægning af nødsituationer og genoprettelse. Bare det at være opmærksom på denne form for ydelse i et firma, udveksling af kontaktdetaljer i en nødsituation og en grundlæggende forståelse af, hvordan de kan bruges, kan forbedre den første reaktion, når der opstår en hændelse. Nogle firmaer går endnu videre og implementerer rammeaftaler eller specifikke programmer med prioriterede ydelser og målrettet oplæring af deres medarbejdere. Læs mere om BELFORs katastrofeberedskabsprogram RED ALERT på www.belfor.com.

Vores tip: Brug ekspertfirmaernes ekspertise og erfaring til din egen fordel!

Brandskader – bemærk disse seks fakta

 • Brand og eksplosion lå i 2015 som nr. tre på listen over globale forretningsrisici med en andel på 27 %
 • Forsinket beslutningstagning efter en skadevoldende begivenhed kan true selve eksistensen af dit firma
 • Øjeblikkelige foranstaltninger, der tages af specialister efter en skadevoldende begivenhed, kan reducere omkostningerne med op til 85 %
 • Følgeskader udgør op til mere end 50 % af de totale skader
 • De korrekte øjeblikkelige foranstaltninger kan hjælpe til at kontrollere dyre følgeskader
 • Brug professionel ekspertise fra specialfirmaer i dine nødplaner!
FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery