Gå til hovedindhold

Prof. Dr. Fred Wagner præsenterede undersøgelsen „Risikostyring i industrivirksomheder“ på GVNW-symposium 2018. 2018 GVNW Symposium. Kan risikostyring overhovedet betale sig?

Håndteringen af "sorte svaner" ligger inden for området risikostyring hos virksomheder. Hvis den er velpositioneret, kan der også reageres målrettet og hurtigere på uforudsigelige hændelser. Men hvordan opleves risikostyringen lige nu i de mellemstore industrivirksomheder i Tyskland? Og hvilken fordel får virksomhederne? Det fortæller en aktuel undersøgelse om.

Under ledelse og personlig medvirken af Prof. Dr. Fred Wagner, Institut for forsikringslære ved universitetet i Leipzig, blev undersøgelsen "Risikostyring i industrivirksomheder – ekstra værdi for mellemstore virksomheder" udført af V.E.R.S. Leipzig GmbH og Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) med støtte fra Funk-fonden. De første resultater blev præsenteret i september i forbindelse med GVNW-symposium 2018.

Formålet med undersøgelsen var at analysere risikostyringen i de mellemstore industrivirksomheder, sammenligne eksisterende koncepter og vise videreudviklingspotentiale. "Vi ville lave en empirisk statusopgørelse", udtaler Prof. Dr. Wagner. "Risikostyring er ikke noget nyt begreb, men der findes ikke nogen dominerende opfattelse af, hvad der forstås med det." Undersøgelsen viser også, at risikostyringssystemerne i de mellemstore virksomheder i Tyskland kan have lige så mangfoldige udformninger som selve strukturerne og virksomhedslandskabet.

Cost-benefit-forholdet

Dr. Wagner

Den professionelle etablering af et risikostyringssystem kan hjælpe virksomheder med at implementere deres strategiske målsætninger. Etableringen er dog forbundet med omkostninger – hvilket rejser spørgsmålet om cost-benefit-forholdet ved et risikostyringssystem. Dette behandles også i undersøgelsen. Det besvarer Prof. Dr. Wagner som følger: "Vi har forsøgt at finde ud af, hvilken merværdi risikostyring har for virksomheden. Og hvordan måles denne merværdi overhovedet? Hvis den ikke måles, kommunikeres den også dårligt. Et resultat af undersøgelsen er, at der stadig er meget potentiale her."

Risikostyring som værdiorienteret virksomhedsstyring

Riskmanagement

Det er risikostyringens opgave at optimere chance-risiko-profilen for en virksomhed i forhold til virksomhedsstrategien. "Risikostyring betyder ikke, at man udelukker alle mulige risici i videst mulige udstrækning", forklarer Prof. Dr. Wagner. "Så smider du også chancerne over bord. Risikostyring bruges til at skabe et afbalanceret forhold mellem chancer og risici. At bære risiciene og tage dem for chancernes skyld, hvis der er tilstrækkelige chancer. Chancerne giver sig så forhåbentligt udslag i et rimeligt udbytte. Risikostyring er altså egentlig en værdiorienteret virksomhedsstyring. I princippet skal vi altid tænke på risiko i forbindelse med chancer og udbytte."

Mulighed for positionering som merværdi

Studie_Riskomanagement

 

 

 

 

 

Et vigtigt motiv for udførelsen af undersøgelsen var at generere værdi for målgruppen. Der blev udarbejdet 50 spørgsmål, der tydeliggjorde, hvilke problemer og emner der overhovedet findes om risikostyring i mellemstore virksomheder. For mange af de adspurgte virksomheder betød alene deltagelsen i undersøgelsen en væsentlig højere grad af viden. "Der er dog kommet nogle emner til, som jeg nu beskæftiger mig med for første gang, og andre beskæftiger jeg mig med igen", lyder forklaringen fra de involverede risikochefer. "Den største merværdi er naturligvis resultatet af undersøgelsen", siger Prof. Dr. Wagner. "En virksomhed kan nu kategoriseres der, hvor den er positioneret i forbindelse med udfordringerne ved risikostyringen." Undersøgelsen blev først uddelt til deltagerne og præsenteret på GVNW-symposiet. Senere skal den også gøres tilgængelig for et bredere marked. De personer, der har udarbejdet undersøgelsen, overvejer desuden, i hvilken retning der kan videreanalyseres og forskes empirisk.

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery