Gå til hovedindhold

Lige til tiden... til der ikke er noget tilbage? Risici i forsyningskæden. Hvor længe kan din virksomhed klare et produktionsstop?

For nogle få måneder siden søgte en kendt bilproducent efter mere end 20.000 parkeringspladser til nye biler. Dette skyldtes mangel på paneler til handskerummene, som ikke var blevet leveret.

Årsagen: Sidst i januar 2017 var der brand hos en leverandør i Tjekkiet, og den relativt enkle komponent kunne ikke længere leveres – og tilsyneladende heller ikke indkøbes andre steder. Konsekvensen: Produktionen stoppede.

Firmaers største risiko Afbrydelse af driften og forsyningskæden!

Med 46 % rangerede afbrydelser af driften og forsyningskæden som nummer et på listen over globale risici i 2015. Skader efter brand og eksplosion kom ikke så langt efter på tredjepladsen med 27 %. Uheldigvis følges disse risici ad, hvilket ikke bare resulterer i alvorlige materielle skader, men også i et delvist eller totalt stop i driften. Hvis leverede komponenter, der er essentielle for produktionen, pludselig ikke er tilgængelige og ikke kan indkøbes andre steder, kan det udløse alvorlige afbrydelser i forsyningskæden for kunderne og selv for kundernes kunder.

Dette kan skabe en ond cirkel, hvor den slukkede brand spreder sig til et metaforisk flammehav og afbryder produktion og logistik. Det kan medføre store omkostninger og langvarige problemer på grund af annullering af ordrer og kontrakter. Det kan derpå hurtigt føre til reducerede indtægter og markedsandele og et ødelagt omdømme. Under ekstreme forhold kan det endda true et firmas eksistens.

Mange firmaer har reageret på dette problem og er yderst opmærksomme på den særlige risiko, som et alvorligt svigt i forsyningskæden kan udgøre.  En sådan risikostyring af forsyningskæden spiller en stadig større rolle i planlægningen af beredskabet (Kilde: Allianz Risk Barometer 2015).

Afbrydelser af driften er en vigtig omkostningsfaktor, når der opstår skader

Korte afbrydelser eller stop i forsyningskæden, f.eks. forårsaget af maskindefekter eller kortvarige logistiske problemer, kan generelt hurtigt bringes under kontrol. Men når der opstår alvorlige skader, for eksempel på grund af brand på et produktionssted, er konsekvenserne ofte meget alvorligere. På trods af implementeringen af nøddrift eller brug af logistiske alternativer kan skader efter driftsafbrydelser koste millioner og udgøre en betydelig andel af de samlede skader. Denne form for omkostningsfordeling er ikke usædvanlig: Skader fra driftsafbrydelser har udgjort en betydelig andel af de ti største skadevoldende begivenheder siden 1962. I nogle tilfælde var skaderne fra driftsafbrydelser endnu større end de faktiske materielle skader.

Skadesandel fra driftsafbrydelser i de ti største skadevoldende begivenheder siden 19621)

The ten biggest damages events since 1962

1) Kilde: Forebyggelse af skader i skadesforsikring 2015/2016, rapport fra GDV udvalg til hindring af skader på aktiver

En tredjedel af skaderne skyldes driftsafbrydelser!

Effekten af driftsafbrydelser på skadeomkostningerne er ikke kun tydelig ved de mest alvorlige begivenheder, den ses også i analyser af de samlede skadestatistikker. I gennemsnit udgjorde driftsafbrydelser 33 %2) af de samlede skadeomkostninger mellem 1996 og 2015. Det er klart, at hvis du ikke kan producere, kan du ikke levere… og hvis du ikke kan levere, mister du indtægter. Der opstår en ond cirkel, som kræver betydelig økonomisk udholdenhed, og som kun kan brydes med hurtige reaktioner og en målrettet strategi for genoprettelse.

Andel af afbrydelser i samlede skadeomkostninger

 

Andel af afbrydelser i driften i skadeomkostninger fra 1996 til 2015

2) Kilde: Forebyggelse af skader i skadesforsikring 2015/2016, rapport fra GDV udvalg til hindring af skader på aktiver

Kædereaktionen accelererer Afbrydelse af forsyningskæder

Afbrydelse for det firma, der er direkte berørt af en brandskade, er selvfølgelig ikke kun begrænset til det. Med komplekse netværk af forsyningskæder, særligt for produktionen, kan skaden spredes vidt omkring, og hele forsyningskæden kan blive påvirket. Det er vigtigt at være opmærksom på eksisterende kontraktklausuler, som indeholder regreskrav, og tab af større ordrer er en anden alvorlig risiko. Som understreget tidligere er afbrydelser af driften og forsyningskæden blevet vurderet til at være den største risiko for firmaer med 46 % (Allianz Risk Barometer 2015).

Eneleverandører i forsyningskæden kan blive en risikokatalysator

Normalt er det ikke en enkelt ting, som f.eks. en brand, der kan tvinge et firma i knæ, det er ofte en kombination af forskellige faktorer. Disse faktorer har ofte fået for lidt opmærksomhed i forsyningskæden, og de har evnen til at udløse andre, større afbrydelser. Et eksempel kan være fokus på forsyning fra eneleverandører. Det kan have fordele, som f.eks. betydeligt lavere omkostninger, men i tilfælde af en afbrydelse kan mangel på alternativer blive et alvorligt problem. Den tidligere nævnte situation, som en bilproducent oplevede, er et perfekt eksempel på dette scenarie. Bilekspert Professor Ferdinand Dudenhöffer forklarer sin holdning til disse risikable strukturer i forsyningskæden i vores interview 'Det er idiotisk, at en bilproducent bruger eneleverandører', påtaler grundlæggeren af og direktøren for CAR – Center Automotive Research ved universitetet i Duisburg-Essen.

Kollaps i forsyningskæden på grund af ensidig logistik

Det er ikke kun produktionsaspektet, der er værd at overveje, når man skal vurdere risiciene i forsyningskæden. Transport af varer til levering kan også blive forsinket og medføre et stop i produktionen. En enkelt form for logistik skal også undgås så vidt muligt, for eksempel ved bevidst at opdele transporten mellem jernbane og landevej. Hvis der er problemer på et jernbanespor, kan i det mindste en del af transporten på kort sigt dækkes via lastbiltransport. Det afhænger selvfølgelig af typen og omfanget af produkter, der leveres.

Find risici i forsyningskæden, fastlæg konsekvenser, udvikl nødplaner!

Arbejdsgange i produktionen og produktionsprocesser i et firma er i dag oftest en del af et kompleks, vidtrækkende og ofte internationalt netværk af materialer, produkt- og datastrømme kombineret med ydelser. Derfor skal ikke kun de direkte leverandører kontrolleres – hele forsyningskæden skal undersøges. It-støttede analyser kan i dag hjælpe med at identificere risici for driftsafbrydelser, illustrere yderst komplekse forbindelser og afhængigheder og udpege alternativer. Med denne information kan målrettede foranstaltninger og selv effektive nødplaner implementeres. Det er vigtigt at definere konsekvenserne, da en driftsafbrydelse i blot et enkelt led af forsyningskæden kan føre til et kollaps i omsætningen, som meget hurtigt kan true et firmas eksistens. Forsikringen kan kun dække økonomiske skader og tab i disse tilfælde. Som regel kan tab af markedsandele ikke forsikres og er meget svære at genoprette! Derfor skal firmaer være forudseende i deres handlinger og undersøge produktionsprocesser samt forbindelserne til leverandører og kunder meget grundigt.

Risici i forsyningskæden – husk på disse fem fakta

  • Med en andel på 46 %1) lå afbrydelser af driften og forsyningskæden som nummer et på listen over globale forretningsrisici i 2015
  • I gennemsnit udgjorde driftsafbrydelser 33 %2) af skadeomkostningerne mellem 1996 og 2015
  • Eneleverandører og ensidige logistikaftaler kan forværre afbrydelserne i forsyningskæden
  • Via it-støttede analyser er det nu muligt at afdække og minimere skjulte risici i forsyningskæden
  • Sørg for at få opdaterede og passende nødplaner, og brug professionel ekspertise fra specialfirmaer!
FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery