Gå til hovedindhold

Fra „Sort svane“ til risikostyring Den "sorte svane" – bliver det muligt at kontrollere risici?

Med en klar position i forhold til almindelige risikoanalyser især i finansbranchen analyserer Taleb, i dag Distinguished Professor of Risk Engineering ved New York University, magten ved de højest usandsynlige hændelser og deres følger. Og i dag? Er Talebs viden 11 år efter hans bog om "Sorte svaner" stadig aktuel? Bliver vi stadig overrasket over usandsynlige, umulige eller uventede hændelser?

I mange århundreder var folk i Europa i det mindste enige om én ting: Svaner er hvide. Indtil der i 1697 skete noget helt uventet og usandsynligt: I Australien blev der opdaget sorte svaner. En enkelte iagttagelse gjorde fast funderet viden, bekræftet af utallige iagttagelser, ugyldig. Man kan naturligvis diskutere, om en sådan sort fugl overhovedet kan være en svane – men her skal det ikke dreje sig om fugles biologi. Tværtimod bruger vi i dag den sorte svane som metafor til at betegne ekstremt usandsynlige hændelser. Og disse er hyppigere, end vi tror det muligt!

Hvordan den sorte svane bliver katastrofal for kalkunen.

Der Schwarze Schwan – wird Risiko beherrschbar

Taleb illustrerer et meget præcist eksempel på en sort svane i sin bog med en fugl, kalkunen. Det er en grundlæggende opfattelse, at vi lærer fra tidligere erfaringer og oplevelser og drager vores konklusioner ud fra disse. Også kalkunen: Dag efter dag får kalkunen foder af venlige mennesker. Hver dag styrkes den i sin erkendelse af, at disse mennesker kun vil den det bedste – og det forventer den også af den kommende dag. Indtil en dag kort før thanksgiving, hvor der er tradition for at spise kalkun i Nordamerika. Når slagteren dukker op, er det en sort svane-hændelse for kalkunen: Det er en fuldstændig overraskelse, absolut uforudsigelig og medfører ekstreme følger. Selvfølgelig ikke fra slagterens synspunkt, for ham er det en helt normal, ventet hændelse. Spørgsmålet er således, om det, vi har observeret, er tilstrækkeligt og gør det muligt for os at udlede yderligere karakteristika ved en given situation.

Vi tror os i sikkerhed – men risikoen stiger.

Det foruroligende ved dette scenarie er desuden, at kalkunen blev stadig mere tillidsfuld med antallet af venlige fodringer, og dens stigende erfaring fra fortiden i princippet fortsat styrkede dens følelse af sikkerhed, selvom dagen for dens slagtning nærmede sig. Generelt sagt: Følelsen af sikkerhed stiger – men bagved stiger risikoen for en grundlæggende forandring, for en sort svane. Taleb præciserer det på provokerende vis: "Vi anser fejlagtigt naive iagttagelser fra fortiden for noget, der er definitivt eller repræsentativt for fremtiden."

Status risikostyring: Solutions har spurgt eksperterne

Der Schwarze Schwan – wird Risiko beherrschbar_2

Vi har talt indgående om emnet "Sort svane", der allerede var det overordnede emne ved AIRMIC 2018 i London, med Dr. Alexander Mahnke, formand for bestyrelsen hos GVNW, og med Prof. Dr. Fred Wagner, institut for forsikringslære ved universitetet i Leipzig, om hans undersøgelse "Risikostyring i industrivirksomheder". Se i den forbindelse den separate artikel, ligeledes om scenario testing, som Sue Taylor, skadesekspert hos Miller Insurance Services LLP, beskriver meget plastisk. Alle tre emner viser tydeligt, at der stadig er plads til forbedring, og at det med hensyn til resultaterne i virksomheden kan betale sig at tilskrive risikostyring en større værdi, skærpe bevidstheden med scenario testing og øge handlekraften. Vi ønsker dig god fornøjelse med læsningen.

FacebookLinkedInTwitterMailArrow UpArrow LeftArrow RightGallery